DPP utratí u Pražské strojírny za údržbu tramvajové kolejové infrastruktury 1,5 miliardy

Dopravní podnik hlavního města Prahy uzavřel novou smlouvu s Pražskou strojírnou. Strojírna, která je 100% dcerou DPP se bude v příštích osmi letech starat o údržbu tramvajové kolejové infrastruktury v hlavním městě a dodá DPP služby a výrobky v hodnotě 1,5 miliardy korun. Vyplývá to ze smlouvy, která byla mezi Pražskou strojírnou a pražským dopravním podnikem uzavřena na začátku tohoto roku.

Předešlá smlouva s DPP byla uzavřena taktéž na osm let. Finanční objem nové smlouvy se ale téměř zdvojnásobil vzhledem k již probíhajícím a plánovaným rozšířením tramvajových tratí – například z Barrandova do Slivence, prodloužení tramvajové trati z původní konečné smyčky v Divoké Šárce do Dědiny, prodloužení tramvajové trati z Modřan na Libuš, plánové prodloužení tramvajové trati do Zdib, to vše v návaznosti na tyto i další plánované investice Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Město v posledních letech věnuje dopravě mnohem více pozornosti a je vidět i na investicích, že jim na stavu dopravy v Praze záleží. I nadále budeme v tomto ohledu městu poskytovat ten nejlepší servis, jaký umíme,“ říká Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a. s.

Předmětem smlouvy jsou dodávky kolejových výměn, náhradních dílů do výměn, kolejových oblouků, konstrukcí a jejich součástí pro stavby a rekonstrukce tramvajových tratí. Součástí je i údržba těchto výrobků zabudovaných do tramvajového kolejového svršku. Hodnota veškerých komponent i doplňkových servisních služeb v rámci smlouvy dosahuje 1,5 miliardy korun.

Pražská strojírna je firmou s dlouholetou tradicí, její počátky sahají až do počátku dvacátých let 19. století. Od roku 1994 je pak dcerou Dopravního podniku hl. města Prahy. Strojírna se věnuje výrobě a vývoji kolejových konstrukcí a výhybkových systémů pro tramvajovou dopravu. Vyrábí i další komponenty jako jsou tramvajové výměny mnoha typů, rádiusy odbočení a profily kolejnic, rozjezdové i sjezdové výhybkové systémy, vytápění výměn, odvodnění tramvajových tratí a další.

Strojírna dodává své výrobky nejenom dopravnímu podniku Praha, ale také pro ostatní dopravní podniky v České republice i po světe. Po kolejových konstrukcích Pražské strojírny jezdí tramvaje v Německu, Polsku, Itálii, Estonsku, ale i třeba v Austrálii.

TZ Pražská strojírna