V Ostravě se chystá změna linkového vedení tramvajové dopravy

Dopravní podnik ve spolupráci s městem Ostrava a KODIS přikročí k úpravám vedení linek tramvajové sítě. Nový systém bude postaven na třech páteřních linkách a zkrátí se intervaly na hlavní spoje i na přestupy.

Současný systém linek v Ostravě odpovídá modelu cestování před deseti lety. Město proto ve spolupráci s ostravským dopravním podnikem a KODIS chystá nové řešení vedení linek tramvajové sítě. K nutnosti úprav přikročil dopravní podnik zejména proto, že se během let změnily cestovní návyky obyvatel, některé spoje jezdí přeplněné a jiné téměř prázdné a je mimo jiné potřeba hledat aktuální řešení ekonomické situace.

Nový systém má být postaven na třech plnohodnotných páteřních linkách, které kopírují nejvytíženější trasy. Tyto linky spojují největší sídelní celky s centrem města s intervalem ve špičce 3-5 minut a o víkendu 10 minut. Systém dotváří sedm linek z vedlejších směrů s přestupem na páteřní linky. K dalšímu zefektivnění dopravy poslouží i posílení dvou autobusových linek pro zajištění přímého spojení městské části Jih s Porubou. Nový systém má umožnit efektivnější rozložení nabízené kapacity spojů. Důraz je kladený také na úsporu energií a šetření vozového parku. Očekávaná úspora provozních nákladů je cca 50 mil. Kč ročně.

Město si od projektu slibuje zajištění plynulejší dopravy. Cesty bude zajišťovat méně linek s hustým intervalem a vyšší mírou přestupovosti. Průměrná doba čekání při přestupu na páteřní linku se má ve špičce zásadně zkrátit, a to na 1,5-2,5 minut. Větší roli budou hrát autobusy č. 48 a 78 a kladen bude důraz i na bezbariérové cestování. Pro lepší orientaci v novém systému dopravy má dopravní podnik města připraven na svém webu také speciální vyhledávač spojení.

Marie Texlerová

redaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala VŠCHT v Praze, ale její vášní je psaní. Ráda cestuje veřejnou dopravou a sleduje nové trendy. V budoucnu ji láká vydat vlastní knihu.