DPP zrekonstruuje tramvajovou trať v Badeniho ulici

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) začne od pondělí 15. května 2023 s rekonstrukcí tramvajové tratě v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí. Rekonstrukce tratě potrvá necelých sedm týdnů. Z tohoto důvodu bude od půlnoci z neděle 14. na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají mezi Hradčanskou a Chotkovými sady. Badeniho ulice bude současně uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu. Stavba ovlivní tramvajové linky 2, 12, 18, 20, 41 a 97, které budou jezdit po změněných trasách. Náhradní autobusová doprava není zavedena.

V Badeniho ulici proběhnou od poloviny května 2023 dvě vzájemně úzce koordinované rekonstrukce – tramvajové tratě, kterou vlastními silami zrealizuje DPP a vozovek včetně chodníků, které provede TSK. Od poloviny letošního března zde TSK provádí předstihové práce, jako jsou např. přeložky inženýrských sítí. Na ty od pondělí 15. května 2023 naváže DPP s rekonstrukcí tramvajové tratě pocházející z let 1993, resp. 1995, a to v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku
s Chotkovou ulicí. V rámci této investiční akce DPP vybuduje také nový ostrůvek naproti stávající zastávce Chotkovy sady směr z centra a přemístí na něj stejnojmennou zastávku ve směru do centra. Nová refýž bude plně bezbariérová. Úprav a zlepšení bezbariérovosti se dočká také zastávka z centra, kterou DP doplní o prvky pro cestující s omezenou schopností orientace. Kromě toho DPP vymění kolejové rozvětvení od Badeniho ulice směrem k ulici Milady Horákové.

„V neděli 14. května dokončíme poslední etapu opravy tramvajové tratě v Modřanech a zhruba od půlnoci na pondělí 15. května zde obnovíme pravidelný provoz. Díky tomu se budeme moct přesunout na další akci do Badeniho ulice. Tamní tramvajové trati je letos 30 let, pouze část u kolejového trojúhelníku u křižovatky s Chotkovou ulicí je o dva roky mladší a tomuto věku odpovídá i její stav. Rekonstrukcí tratě zde dojde k několika vylepšením pro cestující, provoz tramvají i automobilů
a celkovému zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu. Odstraníme nelogické kolejové ‘esíčko‘, které zde vzniklo při poslední přestavbě křižovatky Badeniho s Chotkovou ulicí v roce 1995 a nikdy nebylo vysvětleno proč vůbec vzniklo. Za současného stavu se trať ve směru do centra nelogicky přibližuje ještě před zastávkou Chotkovy sady k pravému obrubníku, zabírá pruh pro auta a dochází zde ke kolizním situacím. Po rekonstrukci tratě zde budou mít auta více prostoru pro bezpečný průjezd kolem tramvají, mělo by díky tomu ubýt i kolizních situací,“
vysvětluje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch a dodává: „Obnovíme také refýž a zastávku Chotkovy sady ve směru do centra, kde bývala v minulosti, tj. naproti stávající zastávce z centra. Odbouráme tak nebezpečné nastupování a vystupování cestujících z/do vozovky ve stávajícím umístění.“

TSK naváže na práce DPP a zrekonstruuje chodníky a vozovky v Badeniho ulici v úseku od křižovatky s ulicí Na Špejcharu po křižovatku s Chotkovou ulicí, včetně křižovatek s ulicemi Mickiewiczova, Gogolova a Na Baště sv. Tomáše. Stávající žulové kostky v jízdných pruzích pro auta nahradí asfaltový povrch, díky čemuž dojde v oblasti ke snížení hluku. Žulová dlažba zůstane pouze
v křižovatce ulic Badeniho s Mickiewiczovou, Gogolovou a Na Baště sv. Tomáše. Vydlážděný bude také svršek tramvajové tratě. Chodníky budou vydlážděny tzv. pražskou mozaikou. Součástí stavby TSK je také rekonstrukce odvodnění (uličních vpustí) a přeložky stožárů veřejného osvětlení. Po zprovoznění tramvajové tratě bude TSK v období od 1. července do 31. srpna 2023 pokračovat poslední etapou stavebních prací v oblasti křižovatky Badeniho a Chotkovy ulice za plného provozu tramvají, ale nadále bez automobilové dopravy.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je od zhruba půlnoci z neděle 14. května na pondělí 15. května do pátku 30. června 2023 do cca půlnoci obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Hradčanská – Chotkovy sady.

Změny tras tramvajových linek

  • Linky 2 a 97 jsou v úseku Vozovna Střešovice – Malostranská odkloněny přes zastávky Pražský hrad a Královský letohrádek.
  • Linka 12 je v úseku Strossmayerovo náměstí – Malostranská odkloněna přes zastávku Čechův most.
  • Linky 18 a 20 jsou v úseku Vítězné náměstí – Malostranská odkloněny přes zastávky Prašný most, Pražský hrad a Královský letohrádek.
  • Historická linka 41 je, v uvedeném směru, v úseku Vozovna Střešovice – Sparta odkloněna přes zastávky Prašný most a Hradčanská.

Náhradní autobusová doprava není zavedena.

Provoz tramvají v ulicích Milady Horákové (mezi Hradčanskou a Letnou) a Chotkově (mezi Malostranskou a Pražským hradem) nebude rekonstrukcí tramvajové trati v Badeniho ulici nijak omezen.

Omezení pro automobilovou dopravu Po celou dobu rekonstrukce tramvajové tratě a povrchů vozovek je Badeniho ulice obousměrně uzavřena pro veškerou automobilovou dopravu v úseku od křižovatky Na Špejcharu po křižovatku s Mickiewiczovou resp. Gogolovou ulicí.

TZ DPP