Začala 2. etapa rekonstrukce Barrandovského mostu

V pondělí 15. května vyjedou na Barrandovský most stavební stroje a začnou tak hlavní práce druhé etapy rekonstrukce mostu. Řidiči nicméně musí počítat s postupným omezováním dopravy již od soboty 13. května, které bude trvat dva dny. V letošním roce se bude v rámci rekonstrukce odstraňovat mostní svršek a stávající vybavení na severní polovině jižního mostu a na barrandovské rampě z ulice K Barrandovu.

V rámci rekonstrukce Barrandovského mostu je v plánu také výměna mostních dilatačních závěrů, sanace spodní části nosné konstrukce jižního mostu, postaveny budou nové římsy, položeno nové vozovkové souvrství včetně dobetonávky speciálním vysokopevnostním betonem s rozptýlenou výztuží UHPFRC (Ultra-High-Performance Fibre Reinforced Concrete) a položena nová izolace. Na Barrandovském mostě budou vyměněny mimo jiné zbývající části ložisek a most bude zesílen vložením dodatečného předpětí. Na rampě od Barrandova budou opraveny obě opěry.

„Druhá etapa rekonstrukce Barrandovského mostu bude náročnější než ta první. Pokud má proběhnout bezpečně a dopadnout úspěšně, rád bych všechny zúčastněné požádal o maximální trpělivost a ohleduplnost – jak vůči ostatním řidičům, tak technikům a dělníkům, kteří budou náročné práce provádět. Jako primátor budu průběh rekonstrukce pečlivě sledovat. Důvěřuji svému prvnímu náměstkovi pro oblast dopravy, že vše poběží podle plánu,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

„Chtěl bych požádat všechny řidiče o pochopení, trpělivost a využívání značené objízdné trasy po Pražském okruhu a satelitních navigací. Pokud nemůžete využít ani posílené MHD a musíte využít Barrandovský most, je vhodné si alespoň naplánovat jízdu mimo špičku. Dopad letošní uzavírky Barrandovského mostu na dopravu v Praze bude totiž podstatně výraznější než loni. Letos totiž bude uzavřena kvůli rekonstrukci rampa z ulice K Barrandovu, kterou v běžném provozu využíval až dvojnásobný počet vozidel než loni opravovanou rampu ze Strakonické ulice,“ popsal Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a dodal: „Po Pražském okruhu ve vyznačené objízdné trase bude možné tento úsek využít bez dálniční známky.“

„Po dokončení stavby dopravního opatření proběhne v neděli kontrola značení v místě mostu a na příjezdových komunikacích, kterou provedeme společně s odborem pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy a Policií České republiky, abychom eliminovali možné problémy v prvních pracovních dnech po zahájení prací. Dále budou, podobně jako v loňském roce, připraveny odtahové vozy na klíčových místech tak, abychom v případě nehody nebo poruchy vozidla dokázali společně s policií rychle překážku odstranit a nekomplikovat již tak náročnou dopravní situaci. Připravujeme se i na řízení dopravy pomocí automatického systému TASS, který je připraven na tunelech Městského okruhu a navazujících světelných signalizacích, a společně s Ředitelstvím silnic a dálnic bude Praha nasazovat informace o uzavřené rampě i na informačních tabulích na nadřazené komunikační síti v Praze a na dálnicích přivádějících dopravu do hlavního města,“ upřesnil Josef Richtr, náměstek generálního ředitele Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Doprava v Praze v rámci rekonstrukce

Na Barrandovském mostě bude doprava vedena ve třech provizorních jízdních pruzích v každém směru (stejně jako tomu bylo v loňském roce při první etapě), tedy tři pruhy směrem na Smíchov a tři pruhy směrem na Braník. Jeden jízdní pruh ve směru Jižní spojka bude převeden do protisměru.

Největším dopravním omezením, které zásadně dopravu v Praze ovlivní, bude uzavření barrandovské rampy od Barrandova ve směru z ulice K Barrandovu na Jižní spojku. Objízdná trasa povede po D0 (Pražský okruh) Lochkovským tunelem a po Strakonické ulici zpět na Barrandovský most a Jižní spojku. Pro vzdálenější cíle (Modřany, Kamýk či například Chodov) bude možné pokračovat po okruhu D0 na sjezd Písnice, který se již otevřel 15. dubna 2023, a poté do centra po Libušské ulici, případně jet dál po D0 na sjezd Vestec. Možností je také dojet až k dálnici D1 a odtud zamířit do centra po ulicích Brněnská a 5. května.

Po dobu rekonstrukce budou na Pražském okruhu (D0) vyznačeny objízdné trasy, po kterých je možné jezdit bez dálniční známky. To v praxi znamená, že pokud je dopravním značením vyznačena objízdná trasa a je navedena na dálnici, mohou ji vozidla, která smějí vjíždět na dálnici, použít bez poplatku. U osobních vozidel je to dálniční známka. Je také nutné z dálnice sjet v místě, kde ji objízdná trasa opouští, neboť v dalším úseku dálnice již osvobození neplatí. Vjezd neplatí u vozidel s konstrukční rychlostí nižší než 80 km/hod. Ta na dálnici nesmějí vjet ani v tomto případě. Detailní informace k celé rekonstrukci naleznete zde: https://barrandak.cz/.

TZ Praha