Na pražskou Libuš tramvají

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil výstavbu nové, 1750 metrů dlouhé tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš. Díky tomu se pražská tramvajová síť rozrostla na bezmála 146 kilometrů. Stavba trvala 420 dnů, resp. 60 týdnů, tj. rok a necelé dva měsíce. Jejím zhotovitelem bylo sdružení firem OHLA ŽS a STRABAG Rail. Náklady na výstavbu tratě by neměly přesáhnout 304,17 milionů korun bez DPH. 85 % uznatelných nákladů pokryje dotace Evropské unie z Operačního programu Doprava 2. Do Libuše je od soboty prodloužen každý druhý spoj páteřní linky č. 17.

Nová dvoukolejná tramvajová trať Sídliště Modřany – Libuš je prodloužením tratě ze stávajícího obratiště Sídliště Modřany podél ulice Generála Šišky a následně Novodvorskou ulicí do zastávky Libuš, kde je ukončena dočasnou úvratí. Smyčka Sídliště Modřany byla k tomuto účelu připravena již v roce 1995 při její výstavbě. V ulici Generála Šišky je trať se třemi páry zastávek vedena na samostatném tramvajovém tělese jižně od komunikace, tj. odděleně od automobilové dopravy. V tomto úseku se jedná typově o tramvajovou trať na pražcích ve štěrkovém loži s otevřeným svrškem, pouze v místech přejezdů a přechodů nebo v prostorech zastávek je použit dlážděný nebo asfaltový zpevněný kryt. Podélný sklon tratě je nejvíce 46,73 ‰, a to hned na začátku ve stoupání ze smyčky Sídliště Modřany k zastávce Hasičská stanice Modřany.

První zastávkou ve směru do Libuše je Hasičská stanice Modřany (původně v projektové dokumentaci pracovně nazývaná Modřanský vodojem), která je umístěna naproti stejnojmenné hasičské stanici. Následující zastávkou je Observatoř Libuš, která je situována naproti příjezdové komunikaci k areálu Českého hydrometeorologického ústavu. Třetí zastávka Sídliště Libuš je umístěna mezi ulicemi Generála Šišky a Brunelovou, zhruba naproti Papírníkově ulici a zhruba sto metrů před křižovatkou ulic Generála Šišky, Meteorologické a Novodvorské. Zatímco samotná komunikace v ulici Generála Šišky se výstavbou tramvajové tratě až do těchto míst nemění, prostor u zastávky Sídliště Libuš doznal výraznějších změn. Nástupiště nové zastávky ve směru do centra je vybudováno tak, aby sloužilo pro společné odbavení tramvajových i autobusových spojů. U zastávky Sídliště Libuš DPP vybudoval také novou měnírnu Libuš, které slouží pro napájení nové tramvajové tratě.

Následuje křižovatka ulic Generála Šišky, Novodvorská a Meteorologická, která byla přestavěna z původní okružní na novou světelně řízenou. Tramvajová trať, která tvoří čtvrté rameno křižovatky, zde vjíždí do osy Novodvorské ulice a pokračuje se zatravněným svrškem. V tomto místě je zřízena koncová, stejnojmenná tramvajová zastávka Libuš, která bude současně sloužit jako prozatímní obratiště. Na něj v nejbližších letech naváže další prodloužení tramvajové tratě do přestupního uzlu Nové Dvory, k budoucí stejnojmenné stanici metra D, kde bude trať ukončena blokovou smyčkou. Na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy z roku 2020 DPP od února 2021 projekčně připravuje prodloužení tramvajové tratě na Nové Dvory.

„Praha v posledních letech zažívá doslova tramvajový boom! Masivní investice do rozvoje MHD jsou pro nás jednoznačnou prioritou. Tramvajové tratě chceme navíc postupně propojit tramvajovým okruhem po obvodu celého města. Prodloužením tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš přivádíme kapacitní kolejovou veřejnou dopravu do oblastí, které se v uplynulých letech významně rozvíjely, ale doposud byly obsluhovány pouze autobusovými spoji. Navíc jsou to oblasti, kde je v návaznosti na metro D plánována další výstavba bytových domů. Tato trať nabídne rychlou a přímou dopravu z Libuše do Modřan, Braníka a dále do centra Prahy. Ze Sídliště Libuš se cestující za zhruba 25 minut dostane tramvají na Palackého náměstí, resp. za půlhodiny na Staroměstskou bez nutnosti přestupovat. Její význam vzroste po dokončení prodloužení na Nové Dvory a po zprovoznění Dvoreckého mostu, protože se vytvoří přímá vazba s Prahou 5 a vznikne tak nové alternativní spojení do centra Prahy,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy
a předseda dozorčí rady DPP
.

„Tato tramvajová trať vytvoří propojení mezi Modřany a novou čtvrtí na Nových Dvorech, kde město připravuje výstavbu dostupného bydlení, novou školu, ale také třeba divadlo. Díky této trati tak budou moct sloužit i obyvatelům Libuše a Modřan,“ dodává Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

„Jedním z cílů hl. m. Prahy a klimatického plánu je rozvíjet lokálně bezemisní druhy veřejné dopravy, ke kterým tramvajová doprava bezesporu patří. V oblasti Libuše Praha udělala první krok a přivedla sem tramvaje. Dalšími budou dokončení tramvajové tratě na Nové Dvory, výstavba a zprovoznění metra D, které nahradí významnou část naftových autobusů zajišťujících dopravní obslužnost této části Prahy. Jsou to další dílky k postupnému naplňování závazků klimatického plánu, tj. snižování emisí v Praze a směřovaní k čistšímu a udržitelnějšímu městu budoucnosti,“ doplňuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí a klimatického plánu.

„Jsem nesmírně rád, že se tento projekt, který se plánoval desítky let, podařilo zrealizovat. Praha 12 jej dlouhodobě aktivně podporovala a pomohla s majetkoprávním vypořádáním pozemků pod tratí, které bylo jednou z podmínek zahájení výstavby. Přeji všem občanům, aby jim tramvajová trať dobře sloužila,“ říká Vojtěch Kos, starosta městské části Praha 12.

„Tramvajová trať přináší výraznou dopravní změnu pro naši městskou část. Umožňuje občanům Prahy–Libuš dostat se bez přestupu do centra a přináší mimo jiné i přímé propojení naší městské části se sídlem magistrátu na Mariánském náměstí (zastávka Staroměstská). Přímé napojení
a pomoc Magistrátu hl. m. Prahy bude městská část Praha-Libuš skutečně potřebovat, protože se zde již pracuje na dalších dopravních stavbách celopražského významu. Děkujeme všem, kteří se na této stavbě podíleli,“
doplňuje Lucie Jungwiertová, starostka městské části Praha – Libuš.

„Sídliště Modřany – Libuš je první tramvajová novostavba, jejíž výstavbu jsme letos dokončili a zahájili na ní provoz. Pevně věřím, že na podzim přidáme trať Holyně – Slivenec, a také Divoká Šárka – Dědina. Ačkoliv to není novostavba, tak za týden začneme jezdit také na zrekonstruované trati Ohrada – Palmovka. Nesmírně mě těší, že se nám projekty nových tratí daří připravovat a realizovat. Za to patří především velké díky kolegům z DPP, za podporu našemu akcionáři, hl. m. Praze a v případě realizace této tratě také zhotovitelům, že dodrželi termín výstavby,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodává: „Paralelně samozřejmě pracujeme na dalších projektech nových tramvajových tratí. Už druhým rokem intenzivně pracujeme na prodloužení dnes slavnostně zprovozněné tratě z Libuše na Nové Dvory k budoucí stanici metra D
a přestupnímu uzlu. Letos v dubnu jsme pro tento projekt získali kladný závěr zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí a nyní připravujeme dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Pevně věřím, že se nám prodloužení tratě na Nové Dvory podaří zprovoznit na konci roku 2026.“

„Není to záměr, ale dnes je to na den přesně 28 let, co jsme zprovoznili tramvajovou trať Nádraží Braník – Sídliště Modřany. Díky dokončení tratě do Libuše jsme pražskou tramvajovou síť prodloužili na téměř 146 kilometrů, čímž jsme dostihli Lipsko. Opět jsme se trochu vzdálili Bruselu a přiblížili Budapešti, ale snad jen v rozsahu tramvajové sítě. Stále ale platí, že jsme v EU na prvním místě v počtu vypravovaných tramvají v síti a máme tudíž průměrné zatížení tramvajových tratí největší na světě. Ukončení tramvajové tratě do Libuše bylo původně zamýšleno formou dočasné smyčky v místech budoucí stanice metra D – Libuš. Příprava prodloužení na Nové Dvory nicméně v posledních letech významně nabrala na intenzitě a termín její realizace se realisticky přiblížil. Proto jsme s péčí řádného hospodáře ustoupili od budování nákladnější dočasné smyčky v Libuši a rozhodli se pro čistě ekonomické řešení ukončení tratě úvratí, ačkoliv není provozně optimální. Navíc se nám podařilo zahájit stavbu tratě Holyně – Slivenec, která bude ukončena standardní smyčkou a zprovozněna letos na podzim. Díky tomu budeme pak mít zase jen dvě linky ukončené na úvratích místo současných tří,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

„V době, kdy je velmi malý zájem mladých lidi o studium a práci v technických oborech, jsme velmi rádi, že tuto stavbu vedl tým mladých nadějných techniků, kteří jsou velkým přínosem do budoucna v oblasti realizace dopravních staveb. Tento projekt výstavby 1,8 km dvoukolejné tramvajové trati zakončené úvratí zvládli na výbornou,“ uvedl Jakub Svoboda, generální ředitel a předseda představenstva společnosti STRABAG Rail.

„Výstavbou této tramvajové trati jsme významně pomohli cestující veřejnosti zvýšit komfort dopravy a zlepšit dostupnost přilehlých sídlišť Modřany a Libuš. Výhledově umožní i návaznost veřejné dopravy na nově budovanou trasu metra D. Nově vybudovaná trať navazuje na stávající trať v místě tramvajové smyčky v Modřanech, dále pokračuje podél komunikace Generála Šišky a poté přechází do ulice Novodvorská, kde je ukončena ve stanici Sídliště Libuš. Trať má délku 1,75 km a čtyři nové zastávky. Pro potřebu zajištění provozu trati bylo nutné provést kompletní provedení přeložek či nových přípojek a rozvodů veškerých sítí, především plynu, vodovodu, kanalizace, silové elektřiny a slaboproudu. Součástí trati je i nově postavená měnírna, zařízení pro potřeby řidičů a nově vybudované komunikace,“ uzavírá za zhotovitele Roman Kocúrek, generální ředitel společnosti OHLA ŽS.

Z historie tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš

V oblasti Lhotky, Libuše, Kamýku a Modřan vyrostla od 70. let 20. století poměrně rozsáhlá sídlištní zástavba, dopravně obsluhovaná převážně autobusovými spoji vedenými ke stanici metra C – Kačerov. Po výstavbě Barrandovského mostu a metra B v roce 1985 přibylo pro Lhotku a Modřany také autobusové spojení ke Smíchovskému nádraží.

Tramvajovou trať spojující Nádraží Braník s Modřany plánovaly tehdejší Elektrické podniky již od roku 1936. Počítalo se s ní i po skončení 2. světové války, nicméně její realizace se pořád odsouvala. Znovu se o ní začalo mluvit v souvislosti se zahájením výstavby nového sídliště v Modřanech v roce 1977. V roce 1978 dokonce úřady vydaly pro trať územní rozhodnutí s plánovaným dokončením a zprovozněním v roce 1983. Nakonec se začala stavět v polovině 80. let 20. století, intenzivně pak od roku 1992, zprovozněna byla 26. května 1995.

Tato stavba jednoznačně ukázala, že pro cestující je přímá tramvajová linka až do centra města lukrativní a intenzivně využívanou nabídkou. Již při výstavbě tratě do Modřan se uvažovalo o jejím následném prodloužení o cca 1,5 kilometru do Libuše k obsluze bytových domů nacházejících se u jižního konce Novodvorské ulice, čímž by se vytvořila alternativní směrová nabídka MHD. Tato stavba, jejíž dokončení bylo původně plánováno na rok 1996, byla nakonec na více než čtvrtstoletí odložena. Důvodem odkladu byly investiční priority Prahy a záměr koordinovat výstavbu této tratě s novou trasou metra D. Díky provoznímu úspěchu tramvají v Modřanech a podnětům ze strany městské části Praha – Libuš byl v roce 2015 obnoven záměr výstavby prodloužení tramvajové tratě do Libuše v předstihu před výstavbou metra D. Kladné stanovisko zjišťovacího řízení posouzení vlivů na životní prostředí stavba získala v únoru 2017. Pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě DPP obdržel v červenci 2017, zhruba o tři a půl roku na to i pravomocné stavební povolení. Dva měsíce poté, v dubnu 2021 DPP vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, se kterým uzavřel smlouvu v prosinci 2021 a 1. dubna 2022 zahájil samotnou výstavbu tratě.

Statistiky ze stavby nové tramvajové tratě Sídliště Modřany – Libuš

Délka tratě: 1 750 metů
Počet instalovaných sloupů trolejového vedení: 43 betonových a 18 ocelových
Délka instalovaného trolejového vedení: 4 100 metrů
Použité kolejnice: celkem 314,2 tun
Počet instalovaných pražců: 4 962 kusů
Množství použitých štěrkodrtí: celkem 20 887 tun
Celkový objem zemních prací: 40 000 tun
Sadové úpravy: vysazeno 85 stromů a 26 392 keřů

TZ DPP