Kontroly cestujících v Ostravě: Každý dvanáctý byl vyloučen z přepravy

Z 933 zkontrolovaných spojů, vyloučeno 1 687 cestujících bez jízdenky. Takový výsledek přinesl týdenní kontrolní maraton, do kterého byly zapojeny více než čtyři desítky asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a téměř padesát strážníků Městské policie Ostrava (MPO). Revizoři udělili 1 283 pokut. 

Kontrolní týmy vyrazily do terénu v rámci mimořádné bezpečnostní akce v týdnu od 15. května do sobotních ranních hodin 20. května 2023. 13 týmů asistentů přepravy v doprovodu strážníků se prioritně zaměřilo na vytipované úseky a linky s nejvyšším počtem vyloučených pasažérů za posledních šest měsíců.

Bezpečnost a pocit bezpečí cestujících jsou naše dlouhodobé klíčové priority. Proto tyto akce děláme. Tentokrát v rámci kontrolního týdne asistenti častěji zavítali i do okrajových míst Ostravy. Nejvíce cestujících tak vyloučili na linkách č. 49 (12,78 %), 109 (12,63 %) a 103 (12,21 %), nejméně pak na lince č. 38 (1,84 %). Data ukázala, že v okrajových částech města byla platební morálka lepší než v samotném středu města,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Během denních směn jsme se setkávali rozhodně s pozitivním ohlasem. Hlavně starší občané měli radost, že nás vidí. Řešili jsme s nimi například i to, že neměli prodloužený kupón a ani o tom nevěděli. Jedna paní nás dokonce nazvala „anděly Dopravního podniku Ostrava“. To noční cestující bez jízdenky by s ní asi nesouhlasili, od nich jsme slyšeli jiné výrazy a k andělům to mělo hodně daleko,“ doplnil Martin Kopec, asistent přepravy DPO.

„K pocitu bezpečí cestujících v prostředcích MHD již tradičně přispíváme, a to nejen při těchto akcích. Věřím, že i díky naší účasti se akce obešla bez incidentů. Na zvyšování pocitu bezpečí v prostředcích MHD, jakož i v nastavené spolupráci budeme i nadále pokračovat,“ uvedl ředitel Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Lukáš Semerák, radní pro dopravu města Ostravy doplňuje: „Výsledek akce nás těší, více než 18 tisíc občanů, tedy 92 procent zkontrolovaných cestujících, mělo platnou jízdenku. Tyto akce ale neděláme rozhodně jen s cílem odhalit pasažéry bez dokladu. Městská hromadná doprava má sloužit lidem, a aby ji využívali, chceme jim dokázat, že je to prostředek, na který se mohou spolehnout nejen v rámci přepravy, ale i v otázce pohodlí a hlavně bezpečí. Bezpečnost cestujících je pro nás priorita, v tomto směru se zaměříme i na další zdokonalování. Akci rozhodně ještě zopakujeme.“ DPO má v současnosti 90 zaměstnanců přepravní kontrolory. Polovinu tvoří revizoři a druhou asistenti přepravy. Asistenti přepravy zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného, nepokutují. V DPO fungují šestým rokem.

TZ DPO