Škoda Group zmodernizuje lokomotivy v Egyptě

Škoda Group podepsala s Egyptskými státními drahami (ENR) smlouvy na modernizaci a údržbu alespoň 280 diesel-elektrických lokomotiv. Projekt, který znamená expanzi Škoda Group do Afriky, tvoří dvě smlouvy. První se týká modernizace lokomotiv realizované v průběhu následujících devíti let, druhá smlouva poskytování full-servisu až na 15 let. Většina prací bude probíhat přímo v Egyptě, což podpoří lokalizaci a zaměstnanost lokálních pracovních sil na všech výrobních pozicích. Tyto velké zakázky podtrhují zaměření Škoda Group na poskytování modernizace a full-servisu po celou dobu životnosti vozidel. Celková hodnota projektu přesahuje částku jedné miliardy eur.

Tyto zakázky představují pro Škoda Group historický milník. Díky našemu know-how a dobrým výsledkům v oblasti servisu a modernizace máme skvělou pozici pro poskytování špičkových služeb pro uvedený projekt. Naším cílem je využít naše schopnosti a zkušenosti pro budování trvalých vztahů a dlouhodobě se tak podílet na zvyšování kvality železničního sektoru na Blízkém východě a v Africe. Úspěch v daném projektu je dalším potvrzením naší strategie expandovat na zahraniční trhy. Chci poděkovat egyptské vládě a jejímu ministru dopravy J. E. Kamelovi al-Wazirovi za důvěru, kterou nám projevili,“ prohlásil Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

Na začátku projektu budou ve výrobním a servisním závodě Škoda Group v Šumperku v České republice modernizovány dva prototypy lokomotiv. Zbývající lokomotivy pak budou s pomocí rozsáhlých znalostí a kompetencí Škody modernizovány a udržovány přímo v Egyptě. Pro zajištění úspěšné realizace poskytne skupina na svých pracovištích školení právě při realizaci prototypů. Egyptští pracovníci budou vybaveni potřebnými odbornými znalostmi jak v Česku, tak v Egyptě, aby mohli pracovat na lokomotivách dle evropských průmyslových standardů. Při výběru a školení těchto pracovníků bude Škoda spolupracovat s obchodním partnerem v Egyptě.

Jsme opravdu nadšeni, že můžeme egyptským cestujícím i státním drahám nabídnout vysokou spolehlivost, dostupnost a bezpečnost lokomotiv na železnici. V průběhu následujících devíti let dodáme do Egypta minimálně 280 zmodernizovaných a opravených lokomotiv s prodlouženou životností o dalších 15 až 20 let. Pro uvedené lokomotivy budeme zajišťovat až patnáctiletý full-servis. Jsme přesvědčeni, že právě full-servis je pro naše zákazníky nejefektivnější způsob kvalitní péče a údržby celé flotily vozidel,“ říká Marek Herbst, Senior Vice President Service ve Škoda Group.

Co je součástí modernizace?

Egyptské lokomotivy projdou zásadní revizí a obměnou svých komponent. Generální oprava se týká pohonů a pneumatické části lokomotiv. Brzdovou soustavu a elektrické rozvody čeká komplexní modernizace. Promění se i kabina strojvedoucího, do které bude instalován nový řídicí pult. Zkontroluje se upraví také systém nadřazený řízení TCMS. Na závěr lokomotivy podstoupí i významnou designovou přestavbu.

Servis ve Škoda Group

Škoda Group poskytuje servis nejen pro své vlastní produkty, ale i pro vozidla ostatních výrobců. Služby v oblasti servisu zajišťuje ve Škodovce přes 1500 zaměstnanců. Vedle patnáctiletého servisu pro egyptské lokomotivy nově zajistí například třicetiletý full-servis pro jednopodlažní jednotky Moravia. V zahraničí si full-servis objednali mimo jiné město Tampere, ARST Sardegna či Estram Eskisehir. V České republice je to pak Dopravní podnik hl. města Prahy, pro který Škoda Group zajišťuje full-servis pro dvě linky metra, a Plzeňské městské dopravní podniky, kde má skupina na starost opravu a údržbu celého vozového parku.

TZ Škoda Group