V Ostravě probíhá rekonstrukce Nádražní ulice

Pevná jízdní dráha, zajištující snížení hluku a vibrací od projíždějících tramvají, výstražná světla na nástupišti zastávky Důl Jindřich upozorňující na blížící se tramvaj a nové trolejové vedení. To přinese modernizace tramvajového úseku na ul. Nádraží, mezi ulicemi 30. dubna a Valchařská, kterou organizuje Dopravní podnik Ostrava (DPO). Výluka v místě je plánována do 18. srpna 2023.

Jedná se o největší letošní investici DPO do infrastruktury. Cena za změnu kolejového svršku na modernější pevnou jízdní dráhu v délce téměř 600 metrů dvoukolejně, novou výhybku, vylepšené nástupní hrany zastávky Důl Jindřich a nové trolejové vedení na nových stožárech vyjde na téměř 69 milionů korun bez DPH. Část bude pravděpodobně dotována díky Operačnímu programu Doprava EU.

V průběhu provádění stavebních prací bude v červenci a srpnu zcela přerušen tramvajový provoz, který bude nahrazen autobusy. Těmi budou cestující pokračovat až na Hlavní nádraží. Výluka znepřístupní i jednu ze dvou tramvajových vozoven, vozovnu tramvají Moravská Ostrava.

Práce vyžadují přesun zhruba 30 vozů z vozovny v centru města do Poruby. To pro nás znamená i přesun týmů lidí, kteří se o vozy starají. Logistiku ale máme zvládnutou a těší nás, že můžeme Ostravanům zrealizovat další moderní trať. Cestujícím přinese dlouhodobě klidnější jízdu v tramvaji a zvýšení bezpečnosti na zastávce Důl Jindřich,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává: „První prázdninový týden budou probíhat přípravné práce. Zhotovitel stavby počítá s tím, že s ohledem na blízkost okolních domů, nebude moci provádět hlučné práce ve dnech pracovního klidu.“ Stavbu realizuje společnost Colas CZ.

Jan Dohnal, primátor města Ostravy uvádí: „V rámci plánované modernizace jsme kladli důraz i na zvýšení bezpečnosti. Na zastávce Důl Jindřich dojde k obnově nástupní hrany a doplnění výstražných světel na nástupišti, které upozorní cestující a chodce na blížící se tramvaj. Na nástupišti zůstane stávající vybavení, jako jsou přístřešky a zábradlí, které bylo uvedeno do nového standardu města před více než rokem.“

Náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger doplňuje: „V úseku dojde také k výměně výhybky, což se pozitivně projeví v hladším průběhu jízdy vozů a snížení vibrací v okolí křižovatky. Jsem také rád, že se podařilo dohodnout na koordinaci prací a s obnovou stožárů vymění město v modernizovaném úseku i veřejné osvětlení.“

Během realizace stavby bude jízdní pruh ve směru centrum v daném úseku uzavřen a bude využíván stavbou. Ve směru na hlavní nádraží bude v úseku umožněn pouze průjezd náhradní autobusové dopravě. Dočasně budou také v místě zrušena parkovací stání. Silniční uzavírka bude od druhého červencového týdne. Objízdné trasy povedou ve směru do centra po ul. Valchařská a Poděbradova, ve směru na hlavní nádraží po ulici 30. dubna a Sokolská třída.

Pro jízdu MHD ve směru na Hlavní nádraží bude nutné přestoupit na náhradní autobusovou dopravu (NAD) na zastávce Karolina, tramvaje totiž budou pokračovat v jízdě směrem na terminál Hranečník. Zastávky Elektra, Stodolní a Křižíkova budou přístupné tam, kde je cestující znají, jen místo tramvají budou obsluhovány NAD. Zastávka Důl Jindřich bude pro NAD přemístěna ve směru do centra na ul. Nádražní před Úřad práce a ve směru na Hlavní nádraží bude v blízkosti stávající tramvajové zastávky. Dále v úseku zastávek Muglinovská – Přívoz,Hlučínská bude tramvajový provoz nahrazen souběžně jedoucími autobusovými linkami a linka č. 14 bude nahrazena autobusem X14. Podrobnosti najdou cestující na dpo.cz/vyluka-nadrazni. DPO děkuje cestujícím za trpělivost.

TZ DPO