Nové tramvaje pro Bergamo vyrobí Škoda Group

Škoda Group, přední světový dodavatel dopravních řešení, získala významnou zakázku na výrobu 10 obousměrných tramvají pro město Bergamo, a to včetně zajištění tříletého full servisu. Dodávka tramvají je součástí větší zakázky, která zahrnuje celý projekt výstavby nové tramvajové trati na klíč. Nová druhá městská tramvajová linka T2 povede z centra města do jeho severozápadní části. Projekt je financován z PNRR (Národní plán obnovy a odolnosti). Tramvaje jsou speciálně navrženy pro novou trať, která má být vybudována ve městě i mimo něj, a znamenají významnou investici do udržitelné městské dopravy. Dodávky tramvají jsou naplánovány na příští tři roky, což městu Bergamo umožní posílit infrastrukturu veřejné dopravy a uspokojit rostoucí požadavky jeho obyvatel. Osvědčený typ tramvajové platformy Škoda Group – ForCity Classic, vybraný pro tento projekt – představuje ztělesnění moderní tramvajové technologie. Obousměrná tramvaj bude mít pět sekcí a tři podvozky, z nichž dva jsou vybaveny trakčními motory.

„Tento úspěch na italském trhu je důkazem naší neúnavné snahy o dokonalost a našeho odhodlání uspokojovat měnící se potřeby našich zákazníků. Jsem velmi rád, že si Bergamo vybralo naše osvědčené řešení, které má ještě lepší parametry než předchozí modely. Otevření naší kanceláře ve Florencii v říjnu loňského roku nám umožnilo lépe porozumět italskému trhu a přizpůsobit naše řešení jeho specifickým požadavkům. Ještě více tak zdůrazňujeme závazek Škoda Group poskytovat udržitelná a efektivní dopravní řešení, která přispívají k celkovému prospěchu obyvatel,“ prohlásil Jan Harder, President Region West ve Škoda Group.

Oznámením této zakázky upevňuje Škoda Group svou pozici klíčového hráče v mezinárodním odvětví výroby tramvají. Dodávka těchto moderních tramvají do Bergama představuje významný krok ke zlepšení systému městské hromadné dopravy a podtrhuje trvalé úsilí skupiny o inovace, bezpečnost a spokojenost zákazníků. S dalším rozšiřováním své globální působnosti je Škodovka i nadále připravena poskytovat špičková dopravní řešení, která utvářejí budoucnost městské mobility.

Zvýšená bezpečnost díky antikoliznímu systému

Zajímavé je, že tyto tramvaje budou jako první z produkce Škoda Group vybaveny pokročilým antikolizním systémem, který zvyšuje bezpečnost a chrání cestující i chodce. Zařazení této převratné technologie je důkazem trvalé snahy skupiny o inovace a upřednostňování bezpečnosti cestujících.

Technické detaily

Tramvaj, speciálně upravená pro Bergamo, nastavuje svými výjimečnými vlastnostmi nový standard v městské dopravě. Osvědčená platforma plně přizpůsobená italským podmínkám bude 100% nízkopodlažní a je určena pro osoby se sníženou pohyblivostí (OZP). Nástup cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace je usnadněn pomocí automatického vysouvání dveří ovládaného řidičem, které je umístěno u dveří nejblíže místům pro OZP. Toto zařízení překrývá vzdálenost mezi hranou dveří a hranou nástupiště.

Ergonomicky navržené stanoviště strojvedoucího nabízí bezkonkurenční pohodlí, zatímco široký výhled z kabiny zvyšuje bezpečnost a přehled o situaci. Tramvaj s maximální rychlostí 70 km/h zajišťuje efektivní a rychlou přepravu. Kabina řidiče i prostor pro cestující jsou vybaveny klimatizací, která poskytuje všem příjemné prostředí po celý rok. Zapojení dálkové diagnostiky umožňuje sledování v reálném čase a proaktivní údržbu. S využitím spolupráce s italskými výrobci jsou v tramvaji použity vysoce kvalitní komponenty, což dokládá závazek Škoda Group k vysoké kvalitě a mezinárodnímu partnerství.

TZ Škoda Group