V metru na Nádraží Holešovice DPP vybudoval výtah

Cestujícím ve stanici metra Nádraží Holešovice od 13. července slouží výtah, který zde nechal postavit Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Díky tomu je v pražském metru aktuálně 46 bezbariérově zpřístupněných stanic z celkem 61. Další, 47. v pořadí, bude na jaře příštího roku stanice Jiřího z Poděbrad. Výstavba výtahu ve stanici Nádraží Holešovice trvala necelých šest měsíců, náklady činily bezmála 19 milionů korun. Zhotovitelem stavby byla společnost Brema.

Výtah ve stanici Nádraží Holešovice spojuje nástupiště a severní vestibul, který je již v úrovni ulice a chodbou spojen s odbavovací halou vlakového nádraží. V úrovni nástupiště je umístěn mezi pravé a levé pevné schodiště. Výtah má dvě stanice – úroveň nástupiště a vestibulu.

Slavnostní zprovoznění nově vybudovaného výtahu ve stanici metra Nádraží Holešovice, která se tak stala plně bezbariérovou.

Výtah zde nahradil původní zastaralou, pomalou a málo kapacitní zdvihací plošinu, která zde sloužila od roku 1993. Půdorys kabiny zdvihací plošiny byl 110 x 140 centimetrů, což například neumožňovalo přepravu kola nebo dvou kočárků najednou. Její nosnost byla jen 400 kilogramů, rychlost pouze 15 centimetrů za vteřinu, což při zdvihu necelých pět metrů znamenalo dobu jízdy více než půlminutu jedním směrem. Navíc během celé doby jízdy zdvihací plošinou bylo potřebné držet zmáčknuté ovládací tlačítko.

V rámci výstavby DPP nechal odstranit původní, 30 let starou zdvihací plošinu, rozšířit výtahovou šachtu a namontovat moderní, násobně kapacitnější, bezpečnější a v neposlední řadě komfortnější plnohodnotný výtah, který má nosnost 1 000 kilogramů, půdorys kabiny 110 x 210 centimetrů, kapacitu 13 osob a rychlost 1 metr za sekundu.

Architektonické řešení materiálů a barev výtahu ve stanici Nádraží Holešovice vychází z podmínek, které jsou dány současným stavem, provozními požadavky a použitými technologiemi. Kvůli sjednocení byly na stavbě použity stejné materiály jako ve stanici. Konstrukce výtahu je v prostoru schodiště a v úrovni nástupiště obložená deskami z tryskané světlé jemnozrnné žuly. Vlastní výtahová šachta je tvořena nosnou ocelovou konstrukcí s proskleným obvodovým pláštěm. Na opláštění je použito bezpečnostní bezbarvé sklo v kombinaci s mléčnou folií s průhledností cca 70 % a s potiskem obvodového ohraničení jednotlivých skel v bílém odstínu. Dveře do výtahu jsou v obou úrovních osazeny plné celoplošně v nerezovém provedení, v úrovni nástupiště je k nim přisazený rozvaděč také v nerezovém provedení. Zasklení výtahu směrem do schodiště lícuje s obkladem stěny.

Pražská MHD je dle nejnovějšího mezinárodního průzkumu druhá nejlepší na světě. Pokud ale ještě někde máme prostor pro zlepšení, tak je to jednoznačně bezbariérová přístupnost. Dnes zprovozněný výtah ve stanici Nádraží Holešovice řadě lidí zkrátí a zpříjemní cestu. Ve srovnání s původní zdvihací plošinou má dvaapůlkrát větší nosnost, o polovinu větší plochu kabiny a téměř sedmkrát vyšší rychlost. MHD přístupná všem bez bariér je mojí osobní prioritou,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Máme radost, že vybudováním tohoto výtahu se obě stanice metra na území naší městské části – Vltavská a nyní i Nádraží Holešovice – stávají plně bezbariérovými. Výtah ve stanici Nádraží Holešovice bude sloužit nejen občanům s trvalým či dočasným zdravotním omezením nebo rodičům s kočárky, ale jistě ho ocení také všichni cestující se zavazadly, kteří míří na zdejší vlakové nádraží. Velkokapacitní výtah s dobou jízdy zhruba pět sekund v jednom směru zpříjemní cestování v tomto významném dopravním uzlu i přístup na nově vybudované vltavské nábřeží,“ dodává Jan Čižinský, starosta městské části Praha 7.

Téměř přesně před dvěma měsíci jsme od Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky dostali cenu Mosty 2022 v kategorii Nestátní subjekt za pokrok v bezbariérovém zpřístupňování pražské MHD. Je to vysvědčení za naši práci v uplynulých necelých pěti letech, ale současně závazek do dalšího období, protože v metru nám zůstává bezbariérově zpřístupnit ještě 15 stanic. Příští rok na jaře uvedeme do provozu stanici Jiřího z Poděbrad, kterou v současnosti kompletně rekonstruujeme a stavíme zde také nové výtahy. Pevně věřím, že hned poté se budeme moct pustit do výstavby výtahů ve stanici Flora společně s její kompletní rekonstrukcí. Pracujeme také na tom, abychom mohli bezbariérově zpřístupnit i petřínskou lanovku, jednu z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí Prahy,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva
a generální ředitel DPP
.

Mimo ražené výtahy, jaké stavíme na Jiřího z Poděbrad či připravujeme na Floře, které jsou finančně, technicky i stavebně náročné, chystáme projekty bezbariérového zpřístupnění stanic podobné novému výtahu na Nádraží Holešovice. Týká se to stanic Radlická, která zatím není bezbariérově přístupná a stanice Strašnická, kde máme zdvihací plošinu, a nikoliv plnohodnotný výtah. Letos na podzim plánujeme v případě Radlické vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovitele stavby výtahu, který bude umístěný podobně jako na Nádraží Holešovice v rámci pevného schodiště spojující nástupiště s povrchovým vestibulem. Samotnou realizaci bychom chtěli začít v příštím roce a plánujeme ji spojit i s výměnou podhledů a osvětlení ve vestibulu stanice. Na Strašnické v současnosti prověřujeme možnosti, jak přestavět stávající nákladní výtah na plnohodnotný, který bude sloužit i pro cestující,“ doplňuje Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro.

NRZP ČR dlouhodobě spolupracuje s DPP na zpřístupňování veřejné hromadné dopravy v hlavním městě Praze. V současné době je veřejná hromadná doprava, až na některé stanice metra, přístupná pro osoby se zdravotním postižením. Nejdůležitější je teď soustředit se na postupné zpřístupňování stanic metra. Proto velmi vítáme rekonstrukci a otevření nového výtahu na stanici metra Nádraží Holešovice,“ říká Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

My všichni si zasloužíme prostředí bez zbytečných překážek. Mnohé se v posledních letech v pražské dopravě výrazně zlepšilo. Ze své praxe vím, že lidé často neřeší problém, dokud se jich netýká osobně. O to víc si vážím přístupu Dopravního podniku hl. m. Prahy, který se soustavně věnuje bezbariérové přístupnosti ve všech druzích naší městské hromadné dopravy. Z celého srdce proto děkuji každému z 11 018 zaměstnanců DPP, kteří se na tom podílí,“ doplňuje Aneta Ečeková Maršálová, odborná asistentka pro bezbariérovost a členka Komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost.

Jsme rádi, že jsme mohli zrealizovat tento projekt. Děkujeme Metroprojektu, generálnímu projektantovi i DPP za příkladnou spolupráci. Stavbu se podařilo realizovat s minimálními dopady na provoz stanice a v rámci stanoveného rozpočtu,“ uzavírá Luděk Šavrda, obchodní ředitel společnosti Brema.

TZ DPP