Prototyp pěší navigace se testuje u Štvanické lávky

V pátek 27. 7. 2023 byla slavnostně otevřena nová Štvanická lávka propojující Karlín a Holešovice s ostrovem Štvanice. Nově řešená oblast poblíž tramvajové zastávky Holešovická tržnice je ideálním místem pro pilotování pěší navigace v rámci projektu Čitelná Praha. Nové obelisky a směrovky nahradí a výrazně zkvalitní stávající nedostačující značení hnědými turistickými směrovkami, které cílí především na návštěvníky města. Novinkou je například použití map bližšího i širokého okolí s vyznačením docházkové vzdálenosti a významných orientačních bodů (landmarks) nebo natočení prvků z pohledu chodce, které se osvědčilo mimo jiné v Londýně, ve kterém jsme se inspirovali nejvíce. Tým projektu Čitelná Praha pod vedením ROPID a v úzké spolupráci s dalšími organizacemi hl. m. Prahy podrobí prototypy nových prvků mobiliáře uživatelskému testování. Získaná data budou použita k finalizaci podoby i obsahu jednotlivých prvků pro jejich implementaci do komplexního wayfindingu v rámci celé Prahy.

Obelisk – nový prvek pěší navigace

Obelisk je zcela novým prvkem pěší navigace, který přináší souhrnné informace o okolí dané lokality. Samostatně stojící sloup obsahuje mapy blízkého i širšího okolí v docházkové vzdálenosti 5 a 15 minut, směrovky navigující na okolní body zájmu včetně nejdůležitějších turistických cílů nebo index ulic i důležitých cílů v okolí. Obelisk je natočen z pohledu chodce, který má tak možnost pouhým zvednutím očí porovnat realitu s mapou. Fyzická podoba prvků je sjednocena v rámci celé rodiny nosičů wayfindingu Čitelná Praha, aby byly na první pohled jasně rozpoznatelné. Základní antracitová barva materiálu je v záhlaví obelisku doplněna výrazným oranžovým pruhem a piktogramem Pražského chodce, průvodce pro pohyb městem.

Štvanická lávka je primárně určená pro pěší a cyklisty, a proto je to ideální místo pro testování nových prvků městské navigace. Dnešním dnem se totiž otevírá na mapě Prahy nová dopravní trasa nabízející další možnosti, které se teprve Pražané budou učit využívat ve svém každodenním životě. Nahradí tak různé delší, původně využívané trasy do práce, do školy nebo za kulturou. Naším dlouhodobým cílem je zjednodušit a zpřehlednit pohyb po městě, v souladu s koncepcí města krátkých vzdáleností tak, aby lidé měli služby a strategické cíle v docházkové vzdálenosti zhruba do patnácti minut od svého bydliště,“ říká náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Pěší pohyb po městě je důležitou součástí zdravé mobility a někdy až překvapivě výhodným doplňkem veřejné hromadné dopravy. Proto má i pěší navigace velký význam v rámci projektu Čitelná Praha, kdy chceme podpořit udržitelné způsoby mobility v Praze a zlepšit orientaci lidí a jejich informační jistotu, ať už se jedná o místní nebo návštěvníky metropole. ROPID jako nositel tohoto největšího projektu na poli dopravní navigace v historii Prahy zároveň zajišťuje výrobu a instalaci těchto pilotních prvků,“ popisuje Petr Tomčík, ředitel ROPID.

Pěší navigace je součástí rozsáhlého projektu nového pražského wayfindingu Čitelná Praha. V úzké spolupráci s ROPID se na zkvalitnění orientace pro chodce podílí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Prague City Tourism. Stejně jako u všech prvků Čitelné Prahy stojí za fyzickou podobou obelisku a směrovky ateliér A69, grafickou podobu veškerého obsahu zpracovává studio Side2. Podkladové mapy jsou připravovány ve spolupráci s IPR, stejně tak vytipování cílů, na které prvky navigují nebo výběr konkrétních lokací pro jejich nejvhodnější umístění ve veřejném prostoru. Po vyhodnocení uživatelského výzkumu s veřejností, vedeného týmem Bohemia design & research, odborníky na UX design a výzkum veřejného prostoru, budou data promítnuta do finální úpravy podoby i obsahu prvků, které budou následně umístěny v rámci celé Prahy. Cílem je podpora pěšího pohybu místních i návštěvníků Prahy a z toho vyplývající rozprostření chodců i mimo hlavní pěší trasy, které umožní rozvoj méně frekventovaných oblastí a odlehčí často přeplněným trasám.

Na obelisku se nachází dvě mapy – detailní (větší) s vyznačenou pětiminutovou docházkovou vzdáleností a přehledová (menší) s patnáctiminutovou docházkovou vzdáleností. Detailní mapa je umístěna tak, aby na vše důležité viděli i imobilní osoby nebo děti. V záhlaví obelisku uvádíme i názvy čtvrtí a případné přestupy na MHD a vlaky. Nechybí ani navigace do nejbližších dopravních uzlů s docházkovým časem v minutách. Přehledová mapa je důležitá pro lepší orientaci v rámci kontextu celého města. Vedle názvů páteřních ulic, čtvrtí, parků a památek akcentujeme také stanice metra. Pro vyznačení významných budov či památek jsme vytvořili stylizované lineární symboly, tzv. landmarks. V mapě pak rozlišujeme detaily chodníků, vozovek a městské zástavby. Pro bezpečný pohyb chodců jsou zobrazeny také jednotlivé přechody v ulicích,“ popisují designéři Tomáš Machek a Richard Jaroš z grafického studia Side2.

Říká se, že v jednoduchosti je krása. Kdo se ale někdy pokusil tuto tezi naplnit, ví, že dosáhnout jednoduchosti bývá ve skutečnosti dost složité. Jsme rádi, že máme možnost ověřovat a testovat materiálové a konstrukční možnosti tak, abychom se designem nosičů ideálu jednoduchosti co nejvíce přiblížili. Nejde nám přitom o estetiku, ale o nezatěžování vnímání lidí složitostmi a nechání prostoru pro podstatnější věci – pro samotné informace,“ přibližuje tvůrčí proces a jeho hlavní cíle architekt Jaroslav Wertig z ateliéru A69.

Nové prvky navigace jsou v souladu s naším přístupem k pražskému veřejnému prostoru, do kterého vhodně zapadají nejen esteticky, ale především vhodnou formou podávají informace chodcům. Díky své přehlednosti mají velký potenciál i pro orientaci turistů ve městě. Prvek obelisku s mapou je v zahraničí běžným prvkem, např. v Londýně nebo New Yorku,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.

Ladění systému s širokou veřejností

Prototypy obelisku a směrovky podrobíme výzkumu s veřejností. Zajímá nás pohled Pražanů i návštěvníků metropole na tyto nové prvky, a to především z pohledu jejich praktické využitelnosti. Zpětnou vazbu budeme nyní sbírat prostřednictvím sociálních sítí, po letních prázdninách pak proběhne odborný výzkum přímo na lokaci. Ostatně už i do aktuální podoby těchto prvků byly propsány výsledky interakce s uživateli u makety obelisku na Palackého náměstí, které prováděl IPR během letošního června.

Na jaře tohoto roku jsme ve stanici metra Palmovka s pečlivě vybranými respondenty procházeli pilotní grafické návrhy wayfindingu v metru. Koncem září budeme v uživatelském výzkumu pokračovat v úplně novém kontextu pěší navigace u Štvanické lávky. I tady je naším cílem zajistit, aby byla finální podoba prvků inkluzivní, tedy přinášela dostupnou, srozumitelnou a spolehlivou informaci úplně pro všechny uživatele. Proto i před výzkumem v Holešovicích proběhne pečlivý výběr respondentů a tvorba různorodých scénářů, které nám umožní získat specifický vhled všech uživatelských skupin. Sledujte projekt Čitelná Praha, brzy zveřejníme další informace a pozvánku k účasti v tomto plánovaném výzkumu,“ odkrývá proces výzkumu Dominika Potužáková, vedoucí výzkumného týmu Bohemia design & research.

Kde bude další pilotování

V rámci pilotování nové pěší navigace připravujeme ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi plán rozmístění dalších obelisků a směrovek v oblasti Prahy 7, v okolí vstupů do stanic metra Palackého náměstí, Palmovka a Háje, a v neposlední řadě také pro pilotní trasu ze Staroměstského náměstí na holešovické výstaviště. Některé obelisky a směrovky by se v těchto lokalitách měly objevit ještě letos, osazení všech pilotních lokalit plánujeme během příštího roku tak, aby bylo možné od roku 2025 začít postupnou implementaci v celé Praze.

O projektu Čitelná Praha

Nový pražský wayfinding Čitelná Praha je komplexní systém jednotné městské navigace pro všechny typy mobility s prioritním zaměřením na podporu udržitelného pohybu po městě, ať už pěšky, městskou hromadnou dopravou nebo na kole. Cílem je vytvořit inkluzivní řešení pro všechny skupiny uživatelů, zvýšit jejich informační jistotu a umožnit tak rovnoměrnější pohyb ve veřejném prostoru.

Systém nového pražského wayfindingu vzniká postupnou iterací. Vychází z návrhu připraveného grafickým studiem Side2, ateliérem A69 architekti a typografickým studiem Superior Type pro mezinárodní soutěž, ve které v roce 2022 zvítězili. Soutěžní návrh autoři finalizují v rámci úzké spolupráce s celou řadou pražských organizací (Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Operátor ICT, Prague City Tourism, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Technologie hl. m. Prahy, ale i jednotlivé odbory pražského Magistrátu, Středočeský kraj – IDSK a také třeba celostátní Správa železnic) i na základě výsledků výzkumu s veřejností, který probíhá v pilotních lokalitách. Celý projekt zaštiťuje a vede organizace ROPID.

TZ ROPID