Mlčení ohledně zpožděních dodávek trolejbusů SOR

Hluboké mlčení se vznáší nad problémy se zpožděním dodávek trolejbusů SOR s výzbrojí Cegelec pro Zlín, Prahu a Jihlavu. I přes opakované dotazy k situaci ze strany médií a veřejnosti, klíčoví aktéři odmítají komunikovat a čelit veřejné diskuzi.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice (DSZO), která je přímo zasažena zpožděním dodávek čtyř bateriových trolejbusů, se k problému nevyjadřuje. Místo odpovědí na konkrétní dotazy očekávaných dodávek, pokutách a důvodech zpoždění, DSZO odkazuje na zákon o svobodném přístupu k informacím, č. 106/1999 Sb.

Podobnou taktiku zvolila i Jihlava, která také zápasí s dodávkou trolejbusů. Předseda představenstva Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. odmítl odpovědět na otázku týkající se výše pokuty, která měla být vyplacena v květnu za zpoždění dodávek. Namísto konkrétních odpovědí se i zde uplatňuje strategie odkazování na zákon č. 106/1999 Sb.

Zkrátka ani jeden dopravní podnik nemá zájem transparentně a otevřeně informovat cestující a občany o skutečném stavu věci. Proč dopravní podniky kryjí problémy na straně výrobce? Proč nutí ptát se podle zákona o svobodném přístupu k informacím? Celá dodávka trolejbusu SOR s výzbrojí Cegelec tak nějak nepůsobí dobře a přibývají otázky, co všechno je v pozadí.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.