Nedostatek řidičů MHD: Ticho po pěšině ze strany DPP

Nedostatek řidičů MHD a vyčerpané přesčasové hodiny představují velkou výzvu pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Situace je obzvláště kritická v době výluk metra, kdy musí DPP nasazovat náhradní tramvajovou dopravu namísto rychlejších a pohodlnějších autobusů. Možným řešením této situace by mohlo být víceúrovňové vzdělávání a školení řidičů, aby byli schopni řídit různé typy dopravních prostředků. Jestli ji však DPP zvažuje zůstává zatím ve hvězdách.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) čelí kritickému nedostatku řidičů a vyčerpání přesčasových hodin u stávajících zaměstnanců. Naše redakce se pokusila získat odpovědi přímo od zástupců DPP. Přestože jsme se opakovaně snažili získat jakoukoliv informaci, naše dotazy zůstaly bez odezvy.

Tento nedostatek komunikace ze strany DPP vyvolává otázky o tom, jaké kroky podniká personální oddělení k řešení tohoto problému. Existuje hned několik možností, jak se s touto situací vypořádat, včetně víceúrovňového vzdělávání a školení, jak bylo zmíněno výše. Dopravní podnik v Ostravě například v minulosti vytvořil tým univerzálních řidičů, kteří mohou řídit více typů vozidel. Dalším možným řešením je snížení věkové hranice pro řízení autobusů, jak navrhuje Česká asociace organizátorů veřejné dopravy.

Avšak bez komunikace ze strany DPP zůstává nejasné, zda se tato řešení vůbec zvažují nebo jaké konkrétní kroky podniká k nápravě této situace. Tato nejasnost vyvolává další otázky o budoucí strategii DPP a její schopnosti řešit současné výzvy.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.