Projekt prvního vídeňského superbloku vstupuje do další fáze

Po pilotní fázi, která proběhla v polovině loňského roku, plánuje vídeňská radnice zahájit trvalé úpravy městské čtvrti Favoriten na tzv. superblok. Kromě zklidnění dopravy, a tím i větší bezpečnosti provozu, je cílem vyšší kvalita bydlení, více zeleně a ochlazení ulic v horkých letních měsících. Než ale na konci roku začnou stavební práce, připravila vídeňská Agentura pro mobilitu na letošní léto zajímavý pouliční program. Až do září si mohou místní užívat laviček, lehátek, zeleně a komunitních akcí, které oživí zdejší pěší zónu.

V městské části Favoriten, jedné z nejhustěji zastavěných oblastí Vídně, je opět živo. Ruch ale není způsoben intenzivní automobilovou dopravou. Naopak. Každé úterý a čtvrtek odpoledne oživují ulice místní obyvatelé, pro které organizuje vídeňská Agentura pro mobilitu pestrý pouliční program. Pěší zóna v ulici Herzgasse se opět stává městským „obývacím pokojem“ s lavičkami, lehátky a spoustou rostlin. Celé léto až do 22. září bude agentura zpříjemňovat místní atmosféru procházkami po čtvrti, cyklistickými i „bosými“ stezkami nebo lekcemi zumby.

Městská agentura specializující se na udržitelnou mobilitu je k dispozici také na místě, aby vyslechla názory místních ohledně plánované transformace jejich čtvrti. Nastíněný letní program má totiž napovědět, jak to zde bude vypadat v budoucnu. Zanedlouho zde začnou práce na trvalých stavební úpravách, které mají obyvatelům přinést větší kvalitu života. Na konci roku představí město svůj finální koncept a tato oblast se začne proměňovat na tzv. superblok, či jak se tomu říká ve Vídni, „Supergrätzl“. V desátém vídeňském obvodu by tak měla vzniknout klimaticky šetrná oblast se zklidněnou dopravou, pěšími zónami, zelení a řadou míst pro trávení volného času. Cílem je omezit tranzitní dopravu, a naopak podporovat pěší a cyklisty.

Díky plánované reorganizaci budou místní moci lépe využívat veřejný prostor, užívat si větší svobodu pohybu a v letních měsících i příjemné ochlazení. Projekt superbloku je výjimečný i tím, že se do něj mohli místní obyvatelé aktivně zapojit prostřednictvím speciálních informačních dnů a interaktivních akcí během testovací fáze, kdy měli možnost přispět svými nápady a řešit případné připomínky a nejasnosti. Cílem bylo zajistit, aby se lidé cítili v novém uspořádání čtvrti pohodlně, bezpečně a aby skutečně měli prospěch z omezení dopravy a zmírnění letních veder v ulicích.

Po pilotní fázi, která probíhala od června do konce září loňského roku, tak projekt vstupuje do další etapy. Podle odhadů by měl být superblok dokončen zhruba rok a půl po zahájení trvalých stavebních úprav, tedy v létě 2025. Několik vylepšení veřejného prostoru zde bylo na základě zkušeností z testovací fáze aplikováno už nyní. V rámci zklidňování dopravy byly na čtyřech křižovatkách implementovány další tzv. diagonální filtry. Betonové prstence, které sloužily jako nádoby na odpad na Dunajském ostrově, byly recyklovány a osázeny květinami. Tyto „květináče“ mají zajistit, že řidiči budou nově zavedená dopravní pravidla dodržovat a „Supergrätzlem“ nebudou projíždět žádná auta.

TZ město Vídeň, foto: Christian Fürthner