Tramvajová trať přes dolní Žižkov projde rekonstrukcí

Rada hl. m. Prahy (RHMP) jednání schválila zahájení přípravy rekonstrukce stávající tratě Jičínská – Olšanské náměstí – Táboritská – Seifertova včetně uličního profilu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pro tuto stavbu zajistí projektovou dokumentaci, následné společné povolení, příští rok vysoutěží zhotovitele a stavbu také zrealizuje v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK). Zahájení rekonstrukce tratě a uličního profilu v Jičínské, Táboritské a Seifertově ulici se předpokládá v roce 2025.

Usnesením RHMP došlo ke komplexní sjednocení přípravy rekonstrukce tramvajové trati Jičínská – Olšanské náměstí – Táboritská – Seifertova tak, aby DPP mohl zajistit projektovou přípravu této investiční akce jako jednoho celku povoleného v režimu společného povolení stavby. Díky tomu bude stavba zajištěna i zrealizována rychleji a s garancí koordinace. Původní záměr rekonstrukce uvedeného úseku tramvajové trati a souvisejících uličních prostranství v podobě postupných separovaných kroků několika subjektů se během přípravy akce ukázaly jako nevhodné.

Technicky dožívající úseky tramvajových tratí na území městské části Praha 3 bude nutné v dohledné době rekonstruovat. Pro úsek v Seifertově ulici byla zpracována podrobná studie, kterou nyní DPP zohlední při zadávání projekčních prací a povolování stavby. S rekonstrukcí tramvajových tratí je potřeba sdružit také další plánované opravy v blízkých ulicích, proto je část kompetencí svěřena TSK, říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP

Mimo rekonstrukcí tramvajové trati, vozovek a chodníků se budeme věnovat také implementaci modrozelené infrastruktury, což obnáší především důmyslné promyšlení umístění budoucí městské vegetace na tomto místě – nových stromů a hospodaření s dešťovou vodou,“ upřesňuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán.

V minulém období jsme Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy zadali zpracování studie pro tuto lokalitu, která by řešila tramvajovou trať i veřejné prostranství ve vztahu k rozvoji dané oblasti. Studia byla také pilotním projektem v koncepčním přístupu k městské modrozelené infrastruktuře. Mám radost, že jsme se v tomto volebním období posunuli do fáze koordinované přípravy rekonstrukce“, říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.

Tato investiční akce bude v celém rozsahu řešena společným povolením, které zajistí DPP. Zrekonstruujeme tramvajovou trať v celém úseku od křižovatky U Bulhara (až z Bolzanovy ulice) až po vjezd, resp. výjezd z OC Atrium Flora u křižovatky Jičínské a Lucemburské ulice. V rámci toho provedeme také optimalizaci poloh obou zastávek Viktoria Žižkov, které se přesunou blíže k náměstí Winstona Churchilla a zastávek Lipanská, které z oblouku na přechodu Seifertovy a Táboritské ulice přemístíme západněji k, resp. na Sladkovského náměstí. Současně s tím v úseku od Sladkovského náměstí až po křižovatku Jičínské a Lucemburské ulice provedeme také rekonstrukci souvisejícího uličního prostoru, tj. vozovek, chodníků, včetně úprav tělesa tratě, přeložek sítí či výsadby nového stromořadí. Nyní nás čeká projednání projektové dokumentace a následně získání společného povolení pro stavbu. Poté bude následovat veřejná zakázka na zhotovitele této investiční akce, její vyhlášení předpokládáme na v létě 2024. Samotné zahájení rekonstrukce předpokládáme v létě 2025, stavební práce potrvají zhruba jeden rok,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva
a technický ředitel DPP – Povrch
.

TZ DPP