Nové regionální vlaky pro Bádensko-Württembersko

Společnost Siemens Mobility uzavřela zakázku na dodání 28 třívozových elektrických regionálních trakčních jednotek Mireo pro pilotní projekt „Digitální železniční uzel Stuttgart“ (DKS) v rámci „Digitalizace železnice v Německu“ (DSD – Digitale Schiene Deutschland). Jednotky budou kompletně vybavené technologiemi DSD, včetně moderního evropského vlakového zabezpečovacího systému ETCS a automatického řízení vlaků úrovně 2 (ATO GoA 2). Trakční jednotky Mireo bude možné provozovat i na strmých stoupáních a budou schváleny i pro provoz v Rakousku. Rámcová smlouva, podepsaná se Státním institutem pro kolejová vozidla Bádenska-Württemberska (SFBW), zahrnuje desetiletou smlouvu o údržbě s možností jejího prodloužení o dalších 20 let. Vozidla budou dodána v rekordně krátkém čase mezi listopadem 2025 a dubnem 2026. Zakázka má hodnotu přibližně 300 milionů eur.

Ředitel zemského ministerstva dopravy Berthold Frieß uvedl: „V rámci této zakázky jsme se dohodli na následujících krocích: „Bádensko-Württembersko je i nadále průkopníkem v oblasti digitalizace železnic. V příštích deseti letech bude 28 objednaných regionálních vlaků Mireo sloužit především k tomu, aby byl provoz cestujících ve spolkové zemi co nejpohodlnější a nejkomfortnější i během období, kdy bude stávající vozový park postupně dovybaven technologiemi DSD. Siemens Mobility je nyní druhým průmyslovým partnerem pro integraci kompletního vybavení DSD do našich vozidel. To výrazně urychlí rozvoj plně digitalizovaného železničního systému v Německu.“

Mireo představuje pro spolkovou zemi Bádensko-Württembersko nejmodernější železniční vozidlo, zajišťující hospodárný provoz s vysokou úrovní komfortu a pohodlí pro cestující. Dlouhodobá smlouva o údržbě, včetně digitálních služeb založených na platformě Railigent X, bude přispívat ke spolehlivému provozu s vysokou dostupností vozidel,“ uvedl Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla globální společnosti Siemens Mobility.

Jednotky Mireo budou vyrobeny v síti závodů Siemens Mobility. Musí být uváděny do provozu na infrastruktuře digitálního uzlu Stuttgart, jelikož na těchto tratích mohou jezdit pouze vozidla, která jsou vybavena speciálně fungujícími systémy ETCS. Jedná se o první zakázku společnosti Siemens Mobility, která vyžaduje implementaci kompletního vybavení DSD.

DSD technologie
Všech 28 jednotek Mireo bude vybaveno zařízením DSD, včetně evropského vlakového zabezpečovacího systému (ATP v podobě ETCS) a palubních jednotek umožňujících automatizovaný provoz vlaků (ATO) úrovně GoA 2. Jako nosný systém pro digitalizaci železnice představuje ETCS také cestu pro harmonizovanou, přeshraniční a především bezpečnou železniční dopravu na evropských i celosvětových železničních sítích. Společnost Siemens Mobility rovněž vybavuje nová vozidla systémem kontroly integrity (celistvosti) vlaku (TIMS) a poprvé v Německu také systémem mobilní železniční digitální rádiové hlasové i datové komunikace budoucnosti (FRMCS). Toto digitální vybavení umožňuje přesnější plánování a úspornější provoz díky digitálně předvídanému rychlostnímu profilu a pokynům pro řízení jízdy vlaku.

Požadavky na zastupování vozidel
V rámci zavádění celostátního projektu „Digitalizace železnice v Německu“, včetně pilotního projektu „Digitální železniční uzel Stuttgart“, musí být dosavadní park vozidel zakoupený Státním institutem pro kolejová vozidla Bádensko-Württembersko (SFBW) a pronajatý různým železničním provozním společnostem (EVU), dovybaven technologiemi DSD. Během této postupné modernizace nebudou vozidla pronajatá EVU k dispozici. Jejich postupná modernizace je stanovena na dobu nejméně deseti let. Park vozidel proto musí zajistit nejvyšší stupeň flexibility vzhledem k nejistotám spojených s rozšiřováním infrastruktury a s prováděním modernizace DSD. Cílem je uskutečnit modernizaci dosavadních vozidel a zajistit pro EVU náhradní vozidla k zajištění provozu v době, kdy budou původní vozidla postupně modernizována. Vozidla Mireo lze v případě potřeby použít také jako záložní flotilu.

Nová vozidla Mireo budou zpočátku provozována v metropolitní oblasti Stuttgartu v rámci pilotního projektu DKS a následně budou využívána v celé spolkové zemi Bádensko-Württembersko a v sousedních státech. Plánuje se schválení vozidel pro provoz v Rakousku a pro příhraniční trasy do Švýcarska, například na hlavní nádraží v Basileji.

Desetiletá smlouva o údržbě
Součástí rámcové smlouvy je také komplexní desetiletá smlouva o údržbě s možností prodloužení o dalších 20 let. Poskytovány budou rovněž digitální služby založené na platformě Railigent X od společnosti Siemens Mobility. Zahrnují oborově specifické aplikace a datové služby, které podporují digitální transformaci železničních systémů pro udržitelnou osobní a nákladní dopravu. Tato služba poskytuje cenné informace získané z diagnostických a provozních dat vozidel a výrazně zvyšuje spolehlivost a dostupnost vozidel.

Vyšší komfort pro cestující
Nové třívozové regionální elektrické trakční jednotky nabídnou cestujícím ještě vyšší úroveň komfortu a pohodlí, budou mít 218 pevných sedadel, bezplatné Wi-Fi připojení a bezbariérový přístup. Vyšší energetická účinnost a provozní spolehlivost jednotek Mireo je známkou bezproblémového a klimaticky šetrného provozu i dalších výhod pro cestující.

TZ Siemens Mobility