Nástupiště tramvajové zastávky Biskupcova se rozšíří

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od této soboty 19. srpna 2023 od cca 6:00 s rozšiřováním nástupiště tramvajové zastávky Biskupcova ve směru na Ohradu. Stavební práce potrvají deset dnů do pondělí 28. srpna 2023 do zhruba 18:00. Proto bude po celou dobu stavby pro veškerou automobilovou dopravu v krátkém úseku mezi Jeseniovou a Biskupcovou uzavřena ulice Jana Želivského. Objízdná trasa bude vedena po lokálních komunikacích. Provoz MHD zůstane během stavby zachován beze změny. Díky rozšíření doposud velmi úzkého a zcela nevyhovujícího nástupiště se podstatně zvýší jeho kapacita, ale také bezpečnost cestujících, zrychlí se jejich odbavení a komfort při vyčkávání na spoj. Počet jízdních pruhů pro automobily se v místě rozšíření zastávky sníží ze dvou na jeden.

Vyhovíme dlouhodobým žádostem občanů Prahy 3 zvýšit bezpečnost chodců i dětí, kteří se denně v okolí zastávky Biskupcova pohybují. Naší prioritou je moderní, komfortní, rychlá, a především bezpečná MHD. K tomu patří i rozšiřování tramvajových ostrůvků tam, kde jejich kapacita přestává stačit a kde to dává smysl. Úprava zastávky Biskupcova přispěje ke zvýšení celkového komfortu
a bezpečnosti této lokality v rámci rozvoje města krátkých vzdáleností. Nástupiště ve směru na Ohradu nyní rozšíříme ze stávající šířky 1,65 metru na zhruba 3,9 metru,“
říká Zdeněk Hřib,
1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP
a dodává: „S ohledem na dlouhodobé nebezpečí, které tady doslova číhá za každým rohem, není s úpravami na co čekat. Avšak v tuto chvíli jde o dočasné řešení na vyzkoušenou. Pokud se osvědčí, stejnou úpravu provedeme také v opačném směru a definitivní řešení pak během rekonstrukce tramvajové tratě v ulici Jana Želivského, kterou DPP plánuje ve střednědobém horizontu.“

O rozšíření tramvajového nástupiště v zastávce Biskupcova jsme hodně stáli. Důvodem je hlavně zvýšení bezpečnosti. Zejména v ranních hodinách, kdy do místní školy proudí davy dětí, tu často dochází k míjení se s tramvají nebo autem skutečně natěsno. Zúžením této komunikace tedy ochráníme chodce, děti především, aniž by došlo k výraznému omezení automobilové dopravy. Lidé čekající na tramvaj se pak bezesporu budou cítit komfortněji na širší platformě, která je více oddělí od okolního provozu. Věřím, že jde o kompromis, který se ve městě obvykle obtížně hledá, avšak který je přijatelný pro všechny,“ dodává Michal Vronský, starosta městské části Praha 3.

Okolí zastávek Biskupcova dlouhá léta vykazuje vysoký počet nehod s chodci, zastávky jsou úzké a často přeplněné. Po letech váhání kvůli obavám z omezení automobilové dopravy se konečně našla odvaha k logickému a správnému řešení – nečekat dál a dál na vzdálenou kompletní rekonstrukci ulice nebo dostavbu městského okruhu a rozšířit zastávku neprodleně již vyzkoušeným, nestavebním řešením. Městská část Praha 3, místní obyvatelé a cestující už po tom dlouho volají. Komfort pro cestující dozná obrovského zlepšení,” doplňuje Ondřej Rut, místostarosta městské části Praha 3.

Rozšířené nástupiště ve směru na Ohradu vydláždíme pražskou mozaikou, vyměníme zábradlí a osadíme nový přenosný přístřešek s bočnicemi. Navazujeme zde na akci Pražské plynárenské. Rozšíření zastávky jsme se snažili naplánovat ještě do konce letních prázdnin a uděláme maximum, abychom jej dokončili v dřívějším termínu. S přípravnými pracemi, jako je odstraňování stávajícího zábradlí a přístřešku, začneme už zítra odpoledne, bez dopadu na provoz MHD a individuální automobilovou dopravu. Od sobotního rána se stavba už rozjede naplno, proto budeme muset pro automobilový provoz uzavřít ulici Jana Želivského v úseku mezi Jeseniovou a Biskupcovou ulicí,“ uzavírá Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Paralelně s úpravou tramvajového nástupiště v zastávce Biskupcova ve směru na Ohradu probíhají v ulici Jana Želivského práce Pražské vodohospodářské společnosti (PVS), kvůli kterým je pro veškerou automobilovou dopravu uzavřen směr od Ohrady, tj. od křižovatky ulic Jana Želivského s Koněvovou po křižovatku s Olšanskou. Po dobu prací na rozšiřování tramvajové zastávky Biskupcova bude pro veškerou automobilovou dopravu uzavřena ulice Jana Želivského také v opačném směru, tj. na Ohradu, ale pouze v úseku mezi křižovatkami s Jeseniovou a Biskupcovou ulicí.

TZ DPP