Výrobu ve Škoda Group posílí noví zaměstnanci z Indonésie

Plzeňský závod Škoda Group zahájil přeshraniční spolupráci s Indonésií. Studentům tamních polytechnických škol zajistí ve svých provozech dvouletou praxi. Mladí elektromechanici, svářeči a zámečníci pomohou společnosti zvládnout tempo výroby, které roste díky novým zakázkám. Unikátní projekt umožní obsadit právě ty pracovní pozice, jichž je v regionu kritický nedostatek. V České republice v současné chvílí chybí až 300 000 pracovníků na výrobních pozicích.

Prvních dvacet studentů již přicestovalo do České republiky a čeká je několikatýdenní školení, při kterém si osvojí zdejší pracovní postupy. Celkem by ve Škoda Group v následujících dvou letech mělo najít uplatnění až 300 indonéských studentů. „Projekt je jedinečný nejen vysokým počtem zaměstnanců ze země mimo EU, ale také svou koncepcí. Naši zaměstnanci současně zůstávají studenty polytechnických škol v Indonésii. K nám přijíždějí na dvouletou placenou pracovní stáž, která je v Indonésii zakončena certifikátem o absolvované stáži. To jim později umožní získat lepší uplatnění na tamějším trhu práce,“ vysvětluje Šárka Moučková, Vice President HR ve Škoda Group a zdůrazňuje, že zaměstnanci z Indonésie budou mít srovnatelné podmínky s českými zaměstnanci. Společnost má aktuálně vypsány stovky pracovních pozic, především v Plzni a Ostravě.

V Plzeňském kraji máme silnou tradici výrobních firem. Jsme krajem průmyslovým a máme také nízkou nezaměstnanost. Pro potřeby pracovního trhu je počet absolventů technických oborů stále nedostatečný, a proto mám pro zahraniční nábory pochopení. Oceňuji, že projekt plzeňské Škodovky je koncepční a má podporu řady institucí,“ řekl hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták.

Domácí trh práce, bohužel, aktuálně nedokáže nabídnout dostatek kvalifikovaných pracovníků. Pro zaměstnávání občanů mimo EU má ČR vyčleněno jen 9600 míst ročně, programy ekonomické migrace jsou proto v současnosti přetížené a firmy čekají na nové zaměstnance půl roku i rok. Je proto potřeba podporovat podobně inovativní projekty,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské Komory ČR.

Přípravy projektu si vyžádaly devět měsíců. Při první misi do Indonésie si zástupci Škoda Group ověřili kvalitu škol a kandidátů a otevřeli diskusi s ministerstvem školství o možné spolupráci. S Ministerstvem průmyslu a obchodu jednali o možnosti vytvoření vlastního programu zaměřeného na pracovní migraci s jasnými pravidly a zaměřením na studijní obory. Iniciativu podpořila vláda Indonésie i České republiky. „Věříme, že tato iniciativa bude úspěšná. Otevíráme cestu k vytvoření efektivního systému, který umožní firmám získávat potřebné pracovníky ze zahraničí s jasnými pravidly a podporou vlády,“ říká Šárka Moučková.

Do výběrového řízení se přihlásilo téměř 900 studentů z 10 polytechnických škol v Indonésii. Dohromady během tří týdnů absolvovali zkoušky zaměřené na odborné znalosti i technické dovednosti. Vybraných 300 studentů a studentek ve věku 21 až 29 let se v následujících dvou letech zařadí mezi české kolegy. Ze začátku jim bude pomáhat tým překladatelů a koordinátorů, primárním jazykem používaným pro komunikaci na pracovišti bude angličtina. Pro snadnější začlenění také všichni nově příchozí absolvují úvodní kurz ve výcvikovém centru, poté již budou moci pracovat ve výrobě.

Z našeho projektu profitují všichni. Česká republika bude mít na dva roky plátce odvodů ze mzdy. Indonésie dostane po dvou letech zkušené zaměstnance pro svůj rostoucí průmysl. Studenti získají adekvátní mzdu a zkušenosti, Škoda Group zase na dva roky zaměstnance s nízkou fluktuací a motivací se učit novým věcem,“ hodnotí Šárka Moučková závěrem.

TZ Škoda Group