Dopravní orienťák poprvé na Praze 6

Orientační běh zná snad skoro každý, ale o dopravním orienťáku slyší řada lidí patrně poprvé. A poprvé se tento netypický orientační závod uskuteční 21. září na území městské části Praha 6. Závod je organizován v rámci Evropského týdne mobility.

Cílem závodu je nasbírat ve stanoveném horizontu dvou hodin co nejvíce bodů z celkového počtu všech kontrolních stanovišť, které jsou zakresleny v mapě pro daný orientační běh.V průběhu hry je účastníkům povoleno použít prostředky městské hromadné dopravy s platným jízdním dokladem. Organizátoři žádají účastníky závodu o dodržování pravidel silničního provozu a přepravního řádu jednotlivých dopravních prostředků a také o dodržování pravidel fair play.

Rozhodli jsme se zorganizovat závod, který podpoří cestování MHD zábavnou formou. Inspirací nám byly podobné závody, které se konají na území celé Prahy, či dokonce celé republiky,“ říká k závodu radní městské části Praha 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš (ODS).

Registrace závodníků se uskuteční 21. září od 16:30 na tramvajové smyčce Dlabačov, kde se také seznámí s pravidly hry, dojde k předání map, podkladů a informací k závodu.

  • Start závodu v 17:00 hod. v tramvajové smyčce Dlabačov. 
  • Cíl závodu do 19:00 hod. na dopravním hřišti Vypich.

Každý́ účastník obdrží́ od organizátorů̊ mapu, na které budou vyznačené kontroly s bodovým ohodnocením, tabulku pro záznam trasy závodu a kartičku sloužící k záznamu průchodu kontrolou. 

Závodník je povinen zapsat svoji trasu do tabulky cesty a označit průchod každou kontrolou do legitimace. K zápisu průchodu stanovištěm slouží pouze přiložená vosková tužka nebo označovací strojek, dle typu stanoviště.

V případě chybějící kontroly je nutné vyplnit do záznamové tabulky odpověď na kontrolní otázku. Toto bude uznáno pouze v případě, že účastník prokáže chybějící kontrolní stanoviště.

Stanoviště jsou rozdělena do tří bodových skupin a lze z nich získat 5, 10 nebo 15 bodů, maximálně tak 100 bodů. Ze dvou bonusových pohyblivých stanovišť je možné navíc získat dalších 20 bodů z každého z nich.

TZ Praha 6