Podcast dopravní 6 (14) → Zářijová jednání s primátorem, dopravním podnikem, Ropidem a TSK

Na začátku září proběhlo setkání radních Prahy 6 s pražským primátorem. V podcastu vyjmenovává Ondřej Matěj Hrubeš priority z oblasti dopravy, o které požádal pana primátora. Další jednání probíhala v září s dopravním podnikem a Ropidem. Mezi body k řešení bylo hledání vozidel pro zajištění provozu linky 2 v soupravách, či vozidly Škoda 15T, potíže s technickým stavem autobusů na lince 164, příprava BUS pruhu na Karlovarské, či nerespektování předností zprava u řidičů linky 191 v oblasti Dědiny. S TSK proběhlo jednání ohledně světelně signalizovaných přechodů pro chodce na ulici Čs. armády s cílem větší preference pěších. A také se dozvíte, jak se málem z radního pro dopravu stal radní pro zahraniční věci skrze dopravní změny. Pusťte si Podcast dopravní 6.

___
Dopravní 6. Podcast, ve kterém Ondřeje Matěje Hrubeš, radního pro dopravu Prahy 6, zpovídá rozhlasový moderátor Miloš Keller.