Stadlery v Ostravě mají antikolizní systém

Detailně vyladěný bezpečnostní systém teď v provozu chrání cestující, řidiče i majetek Dopravního podniku Ostrava (DPO). Unikátní antikolizní systém se na prvních dvou tramvajích testoval od jara 2021. Nyní je ve všech 39 tramvajích Stadler.

Zabliká, zapípá a tramvaj zabrzdí. Systém ochrany funguje ve třech krocích: nejdříve řidiče na nebezpečí upozorní výstražná ikona na palubním počítači, pak i zvukový výstražný signál a nakonec řídicí systém vozidla tramvaj spustí brzdicí systémy.

První dva prototypy, včetně konstrukčních a vývojových prací, vyšly na bezmála pět milionů korun. Domontáž do každého dalšího vozidla vyšla na více než půl milionu korun. Projekt je spolufinancován EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výše podpory bude činit 85 %.„Tento antikolizní systém ještě v České republice v takovém rozsahu v  MHD nikdo neaplikoval. Jsme rádi, že právě my můžeme našim cestujícím zajistit bezpečnější tramvajový provoz. Systém se v praxi osvědčil. Jeden vůz má v průměru za měsíc sto záchytů překážky v kritické zóně,uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává: „Během testování došlo opravdu k detailnímu ladění celého systému, od uchycení kamery a radaru pro detekci překážek, po upgrade softwaru. Celá tramvajová síť se například několikrát projížděla v různých denních časech, aby citlivý systém odhalil falešná hlášení o překážce. Pro zajímavost, pracovalo se i se stíny kolem trati z rozvodných skříní a dalších objektů. Šlo skutečně o mravenčí práci našich techniků a dodavatele.“

Dodavatelem unikátního systému je společnost Stadler. David Vojtasík, vedoucí servisního střediska Stadler Ostrava, doplňuje: „Antikolizní systém byl pro specifické podmínky ostravského Dopravního podniku poměrně dlouho vyvíjen. Na dodávce systému se podílela i naše dodavatelská firma BOSCH. Je to asistenční systém pro řidiče, který pomocí kamery a radaru dokáže identifikovat překážku na koleji před tramvají na vzdálenost až 80 metrů a až do maximální rychlosti tramvaje 80 km/h. Firma Stadler také dokončila vývoj vlastního antikolizního systému, který je používán na našich tramvajích i jinde v Evropě. Tam je společně se speciálně upravenou infrastrukturou použit mj. už i k autonomnímu řízení dopravního prostředku.“

Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu komentuje: „Systém nepřebírá 100% zodpovědnost za řidiče, pohybuje se v rámci svých technických limitů. Jednoznačně ale přispívá ke zvýšení bezpečnosti cestujících, která je pro nás klíčová. I proto podporujeme zavádění těchto systémů v Ostravské MHD.“

DPO  připravuje instalaci antikolizního systému i do tramvají Škoda 39T. Půjde o systém nové generace, který nabízí díky technologickému vývoji ještě přesnější vidění překážek. Rozdíl je například ve využití takzvaného lidaru namísto radaru. Antikolizní systémy DPO také požaduje jako standardní vybavení u všech nově pořizovaných tramvají. V autobusovém provozu používá DPO asistenční systémy, které podporují práci řidičů, ale nezasahují do jízdy vozidla. Asistenční systém byl testován na čtyřech autobusech, kde je již trvale v provozu. Pomoci by měl předejít zejména drobnějším kolizím. Podobně jako u tramvají se tento systém stal standardním vybavením, které požaduje dopravce v rámci aktuálních a připravovaných výběrových řízení na dodávky autobusů i trolejbusů.

TZ DPO