DPO vybral zpracovatele dokumentace pro rozhodnutí o vlivu dostavby tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí

Vybraný zpracovatel pro Dopravní podnik Ostrava (DPO) shromáždí průzkumy, studie a vypracuje podklady potřebné pro rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ), jaký vliv má dostavba tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí. Zpracovatelem dokumentace je společnost JP EPROJ s.r.o., která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázala odbornou způsobilost.

Vybraný zpracovatel musí specifikovat a doložit možné významné vlivy záměru na životní prostředí. Maximální cena za zpracování dokumentace je 950 tisíc korun. Rozhodnutí o vlivu dostavby tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí by s ohledem na lhůty pro předložení dokumentů mohlo být vydáno zhruba do 120 dní, tedy na přelomu roku 2023/2024.

„Po rozhodnutí krajského úřadu ve věci vlivu stavby na životní prostředí (EIA) bude záměr dostavby tramvajové tratě v Porubě předložen vedení města. Těší nás, že s MHD v Ostravě jsou lidé podle průzkumů spokojeni. Naší vlajkovou lodí je tramvajová trakce, kterou tvoří nejmodernější vozy v republice a inovativní infrastruktura, která například díky instalaci pevné jízdní dráhy už na šesti místech v Ostravě nabízí komfortnější a tišší provoz tramvají. Ostravané ji dobře znají například díky zatravněné trati na ulici Opavská, kterou jsme loni modernizovali za rekordní dva měsíce,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

„Dostavba tramvajové tratě v Porubě je dluh z minulosti. Jeho napravením výrazně zvýšíme komfort cestování tramvají zejména všem Porubanům, kteří bydlí uvnitř VII. a VIII. obvodu. Ale nejen jim. S ohledem na běžné každodenní potřeby obyvatel Poruby i dalších částí Ostravy například usnadníme cestování do Fakultní nemocnice Ostrava nebo do nákupního centra Géčko a hypermarketu Globus,“ doplňuje přínosy dostavby tramvajové trati v Porubě Daniel Morys. „Moderní tramvaje i zastávky jsou plně bezbariérové. Usnadňují tak cestování nejen handicapovaným, ale i maminkám a tatínkům s kočárky či seniorům. Pohodlné nastupování i vystupování nakonec jistě ocení každý z nás,“ uzavírá Daniel Morys.


TZ DPO