Stavba tramvajové smyčky v brněnských Pisárkách bude pokračovat betonáží mostu

Necelý rok zbývá do dokončení vratné tramvajové smyčky v pisárecké vozovně Dopravního podniku města Brna. Stavba umožní otáčení tramvají a zároveň usnadní odbavení návštěvníků budoucí multifunkční haly. V sobotu 7. října se uskuteční unikátní betonáž konstrukce nového mostu, která bude dobře viditelná od zastávky Lipová, kde dopravce vybuduje provizorní vyhlídku.

Nová tramvajová smyčka zjednoduší práci zaměstnancům DPMB i ušetří finance. „Řidiči se nyní musí při cestě od přehrady do pisárecké vozovny jezdit otáčet až na Mendlovo náměstí. Vratná smyčka umožní najíždění přímo. Ušetříme tak čas i provozní náklady, které jsme vyčíslili na 6 miliónů korun ročně,“ vysvětlil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Aktuálně je dokončena nová opěrná zeď, která odděluje areál vozovny od parkovacích ploch nové multifunkční haly vznikající u brněnského výstaviště. Měří přes 200 metrů a umožní vybudování dvou nových slepých kolejí, na kterých bude na noc dopravní podnik odstavovat tramvaje.

Nejnáročnější součástí projektu je stavba mostu pro vratnou smyčku. Opěry a pilíře už jsou vybudovány a připravuje se betonáž železobetonové konstrukce mostovky. „V rámci staveb dopravního podniku se jedná o ojedinělou událost. Během jednoho dne zpracujeme téměř tisíc metrů krychlových betonu, který by při rozlití pokryl ve vrstvě tlusté 5 cm plochu vetší než 3 fotbalová hřiště. Počítáme se sobotou 7. října a budeme rádi, když se veřejnost přijde na tuto akci podívat. Dobře viditelná bude z tramvajové zastávky Lipová, “ uvedl Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel Dopravního podniku města Brna s tím, že zde dopravce se zhotovitelem vybuduje provizorní vyhlídku, ze které mohou zájemci betonáž ale i další vývoj stavby sledovat.

Další unikátní okamžik nastane ve druhé polovině října, kdy dojde k pokládání výhybek. „Jde o takzvanou kolejovou harfu, tedy napojení 15 kolejí vedoucích z vozovny na jednu centrální, která se připojí na hlavní trasu na Mendlovo náměstí. Celková délka tohoto rozvětvení je 95 metrů a je největší, jaké lze v tramvajových vozovnách v republice vidět,“ popsal Havránek.

Stavba tramvajové smyčky v uzlu Lipová navazuje na předchozí fáze modernizace vozovny v Pisárkách. Práce probíhají od začátku roku a hotové budou do konce srpna 2024. Celkové náklady na stavbu smyčky
a souvisejících objektů v pisárecké vozovně činí 680 milionů korun.

TZ DPMB