DPO zmodernizuje vzdělávací centrum

Trolejbusový areál v centru Ostravy projde rozsáhlou modernizací. Klíčovou budovu pro vzdělávání řidičů a dalších zaměstnanců Dopravní podnik Ostrava (DPO) opraví na moderní vzdělávací centrum. Za necelých 250 milionů korun se kompletně obnoví dosluhující budova i okolí. Řidičům centrum nabídne například novou zdržovnu, výpravnu nebo jídelnu.

Trhliny nosných zdí budovy, zastaralé rozvody, defekty venkovní splaškové kanalizace, místy propadající se dlažba ohrožující provoz vozů. Od zprovoznění v roce 1956 bez rekonstrukce. V takovém nevyhovujícím stavu je nyní správní budova a její okolí v Areálu trolejbusy Ostrava.

V plánu je rekonstrukce celé administrativní budovy včetně přístavby, výstavba chodníků, komunikace a parkovacích stání, rekonstrukce zpevněných ploch a rozvodů inženýrských sítí v celém areálu. Z porubské tramvajové vozovny bude do areálu přemístěn unikátní tramvajový simulátor. Ve vzdělávacím centru budou nově probíhat i náborová a přijímací řízení. Modernizované klimatizované učebny s audiovizuální technikou pak budou k dispozici i klientům autoškoly.

Cílem je vytvořit moderní centralizované vzdělávací pracoviště. Každá firma stojí a padá s lidmi. Vzdělávacím centrem DPO projde ročně přes čtyři tisíce lidí. Naši zaměstnanci denně používají moderní vozidla a nejnovější technologie, včetně např. antikolizních systémů nebo technologie průběžného dobíjení u elektrobusů. Chceme pro ně kvalitní zázemí, které je adekvátně připraví. Kvalitní vzdělávání se promítá do bezpečného provozu a celkové kvality služeb,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává:Záleží nám na tom, aby první kontakt budoucích zaměstnanců  DPO neprobíhal v rozpadajícím se objektu, ale v moderní budově, která bude samozřejmě plnit i veškeré energetické standardy.“

V areálu dnes lidé absolvují kurzy k získání řidičských oprávnění skupin B, C, D a kurzy pro získání průkazu způsobilosti k řízení tramvají a trolejbusů. Řidiči DPO absolvují v prostorách vstupní a pravidelná školení a také přezkušování a proškolování po mimořádných událostech v dopravě.

Dopravní podnik Ostrava má dva tisíce zaměstnanců. Více než tisícovka z nich jsou řidiči. Pro naše město vykonávají užitečnou a náročnou práci. Věříme, že adekvátní zázemí jim zajistí podmínky pro kvalitní výkon nejen řidičského řemesla. Lidé by pro každou firmu měli být na prvním místě,“ dodává Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Cena za modernizaci celého objektu a okolí je necelých 250 milionů korun bez DPH. Projekt se podařilo vysoutěžit pod předpokládanou cenou, která byla 259 milionů korun.

TZ DPO