Autonomní technologie od Škoda Group jako řešení ke snižování nákladů

Provozovatelé veřejné dopravy čelí stále větší výzvě – výraznému růstu cen energií a s tím související potřebě optimalizovat svůj provoz. Každá koruna vynaložená na neefektivní provoz znamená méně zdrojů na zlepšování služeb a rozšiřování dopravní sítě. Škoda Group přichází s řešeními, jejichž integrací mají dopravní podniky možnost posunout své služby na novou úroveň. Své digitální systémy skupina představila v rámci tiskové konference na veletrhu Trako 2023 v polském Gdaňsku.

Provozovatelé vlaků řeší, jak optimalizovat spotřebu energie v rámci rozsáhlé železniční sítě. Systém automatického vedení vlaku (ATO) se může pochlubit silou přesné lokalizace, integrované s inteligentním systémem řízení jízdních řádů. Společně tvoří základní kámen energeticky účinného a nákladově efektivního provozu vlaků. Úspora energie přichází ve chvíli, kdy je vlak schopen zrychlit přesně na cílovou rychlost vypočtenou na základě své polohy a požadované doby dojezdu. Nedosažení cílové rychlosti, byť i o malý rozdíl, může přinést značené energetické ztráty. Systém ATO od Škoda Group má zabudovaný inteligentní omezovač rychlosti, díky kterému dovede na základě automatického přepočítávání trasy v reakci na vnější vlivy tyto ztráty eliminovat.

Chytrá digitální řešení jsou obrovským přínosem pro dopravní podniky. Pomocí inteligentních technologií mohou snižovat spotřebu energií, optimalizovat finanční náklady a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Doprava se současně stává šetrnější k životnímu prostředí a bezpečnější v každodenním provozu,“ říká Jiří Liberda, President Business Unit Digital ve Škoda Group.

Městské dopravní podniky se naproti tomu potýkají s vysokými náklady na opravu poškozených vozidel po kolizích. K těm dochází nejen v rámci provozu, ale i v depech. Snížit dopady kolizí je úkolem antikolizního systému ACS. Škoda Group využívá kombinaci technologie LiDAR, kamery a přesné lokalizace pomocí HD map a odometrie. Tato sestava umožňuje systému vytvořit virtuální tunel, ve kterém dovede vozidlo detekovat překážky, poskytovat včasné varování a minimalizovat falešně pozitivní varování. Zavedením systému ACS do svých vozidel mohou provozovatelé podstatně snížit výdaje spojené právě s řešením následků nehod.

Škoda Group nepřichází pouze s průlomovými řešeními, ale i s vizí, v níž autonomní technologie hrají ve veřejné dopravě klíčovou roli. Nejnovější projekt skupiny vychází ze stávajících digitálních systémů a propojuje je do komplexního ekosystému chytrého depa. Rovnice je jednoduchá – efektivita rovná se úspora nákladů. „Automatizací běžných procesů a zvýšením bezpečnosti mohou dopravní podniky výrazně snížit své provozní náklady. Chytré depo se navíc stává prostorem pro testování autonomních technologií v reálném prostředí,“ popisuje výhody chytrého depa Jiří Liberda.

TZ Škoda Group