Škoda Group mění organizační strukturu top managementu s cílem podpořit budoucí růst

Škoda Group, přední evropský výrobce řešení pro veřejnou dopravu, přistoupila ke strategické transformaci vrcholového vedení a organizační struktury. Cílem je optimalizovat provozní výkonnost a přizpůsobit se vyvíjející se dynamice trhu. S účinností od středy 11. října 2023 byl Didier Pfleger jmenován na pozici Executive Chairman, novým CEO Škoda Group se stal Petr Novotný. V rámci zvýšení efektivity skupina rovněž slučuje své čtyři obchodní regiony do dvou a jmenuje nového COO. Tyto změny vytvářejí pro Škoda Group pozici pro budoucí růst, inovace a adaptabilitu v dynamickém globálním prostředí.

Nová organizační struktura se více zaměřuje na operativní řízení výkonnosti a s tím související zvýšení pravomocí a odpovědnosti jednotlivých oddělení a divizí. V rámci této změny bylo nejvyšší vedení skupiny nově rozděleno do dvou klíčových pozic.

Didier Pfleger, dosavadní CEO, byl jmenován na pozici Executive Chairman. V této funkci bude zajišťovat strategické vedení a určovat celkovou vizi Škoda Group. Své bohaté zkušenosti a odborné znalosti využije k utváření budoucího směřování skupiny, podpoře inovací, posilování partnerství a public affairs.

Naše skupina v posledních třech letech zaznamenala nebývalý růst a expanzi. A to i díky týmu manažerů, kteří čelili náročným podmínkám na trhu a v dodavatelském řetězci. A mým cílem je umožnit Škodovce v tomto růstu pokračovat. Organizační změna, ke které došlo, znamená naši připravenost přizpůsobit se dynamice trhu a orientovat se v rychle se měnícím prostředí. Naše vize je jasná – i nadále zaujímat vedoucí postavení ve výrobě pokročilých a udržitelných řešení veřejné dopravy,“ okomentoval změny Didier Pfleger.

Petr Novotný převezme vedení Škoda Group a zaujme pozici CEO. Bude zodpovědný jak za fungování veškerých skupinových divizí, závodů, tak i za strategickou realizaci všech skupinových aktivit. Přináší bohaté znalosti a vůdčí schopnosti, které zajistí, že Škoda Group bude i nadále prosperovat a rozvíjet se v dynamickém prostředí.

Role CEO Škoda Group je pro mě ctí. Současně je to ale velký závazek a odpovědnost. Škodovka je firmou s obrovskou tradicí a já jsem připravený pomoct jí na její cestě k dalšímu růstu, tak aby byla ještě efektivnější a flexibilnější. Naším posláním je poskytovat světu řešení pro veřejnou dopravu, která jsou špičkou v oblasti technologií a přinášejí výhody našim zákazníkům i obyvatelům měst,“ uvedl Petr Novotný.

Společně s těmito změnami skupina nově uspořádá obchodní regiony. Dosavadní čtyři jsou sloučeny do dvou. Region CZ/SK se slučuje s Regionem Central East a Region West se slučuje s Regionem North. Sloučené regiony povedou Tomáš Ignačák, President Region CZ/SK & Central East, a Jan C. Harder, President Region West & North.

Zdeněk Sváta přechází do role COO Škoda Group. Jako provozní ředitel zastřeší veškeré aktivity týkající se provozu (Operations), zajišťování zdrojů (Sourcing) a projektového plánování (Project Management Office).

TZ Škoda Group