Praha a Středočeský kraj uzavřely smlouvy s nově vysoutěženými autobusovými dopravci

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V celkem 35 soutěžených celcích ve čtyřech vlnách uspělo dohromady 14 dopravců. Jediným hodnotícím kritériem byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021).

Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci.

Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel.

Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech:

Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Brandýsko ČSAD Střední Čechy, a.s.

Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s.

Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o.

Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s.

Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s.

Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o.

Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s.

Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o.

Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s.

Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o.

Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o.

Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s.

Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o.

Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o.

Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o.

Sedlčansko: ZDAR, a.s.

Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o.

Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s.

Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o.

Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o.

Voticko: ČSAD Benešov s.r.o.

Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

TZ ROPID