Praha testuje nová schémata linek metra

Od 1. listopadu najdete ve 3 soupravách na každé lince metra novou grafickou podobu schémat linek metra nad dveřmi, dále zjednodušená schémata Prahy se zakreslením páteřních tras MHD vedle dveří a také novou podobu informací o smluvních přepravních podmínkách PID. V těchto testovacích soupravách bude nová grafika vždy na jedné straně vozu a pro srovnání zůstanou tytéž informace na druhé straně v původní grafice. Nová podoba schémat vychází ze základního grafického konceptu Čitelné Prahy, který je instalován v polovině stanice metra Palmovka a po otevření stanice Jiřího z Poděbrad bude k vidění i tam.

Kromě výrazně odlišné barevnosti (tmavý podklad oproti světlému) je podlouhlé schéma nad dveřmi (tzv. „jezevčík“) uspořádáno tak, aby byl základní orientační prvek Prahy – Václavské náměstí – umístěn přímo uprostřed schématu ve vodorovné poloze. Nové schéma se také liší způsobem označení bezbariérových stanic. Ve zjednodušeném schématu páteřních linek MHD na stěnách vedle dveří přibyl detail centra se zvýrazněním hlavních pamětihodností i městské zeleně.

Novou grafiku ve vozech metra bude ROPID testovat pomocí uživatelských průzkumů přímo v jednotlivých soupravách metra, kde budeme u lidí ověřovat čitelnost a přehlednost, ale také zjišťovat potřebnost jednotlivých typů zde uvedených doplňkových informací. Po zapracování výsledků průzkumu by měly všechny vozy metra získat finální podobu těchto informací cca na jaře příštího roku.

Nová grafika informací ve vozech metra je od 1. 11. 2023 k vidění v těchto soupravách:

  • Linka A, soupravy typu 81-71M: 3371-3375, 3398-3399 a 3397-3396.
  • Linka B, soupravy typu 81-71M: 3363-3364, 3342-3354 a 3312-3326.
  • Linka C, soupravy typu M1: 4135-4136, 4157-4158 a 4165-4166.         

TZ ROPID