Stavba tramvajové trati na Václavském náměstí začne příští rok

Vítězem veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na zhotovitele výstavby nové tramvajové tratě na Václavském náměstí se stala společnost Eurovia CS. Nabídková cena vítěze činila 1,239 miliardy korun a nabízený termín realizace stavby 1 095 dní, což jsou přesně tři roky. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od šesti subjektů, které tvořilo 15 společností ze čtyř zemí. DPP v následujících dnech uzavře smlouvu s vítězem tendru, samotné zahájení výstavby tratě předpokládá na jaře příštího roku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na zhotovitele výstavby tramvajové tratě na Václavském náměstí činila 1,252 miliardy korun a termín výstavby maximálně 48 měsíců, tj. čtyři roky. Obdržené nabídky DPP vyhodnocoval podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a termínu realizace. Nabídková cena měla při hodnocení váhu 80 %, termín realizace 20 %. Nejlépe hodnocená nabídka podle těchto dílčích kritérií byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou a nejkratší celkovou dobou realizace, tj. nejnižším počtem kalendářních dnů.

Termín realizace 1 095 dnů, tj. přesně tři roky ve své nabídce shodně uvedlo všech šest subjektů. Nejnižší nabídková cena činila 1 238 871 308,80 korun, což byla současně nabídková cena vítěze tendru, nejvyšší nabídková cena činila 1 491 455 351,14 korun. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídkovou cenou činil více než 250 milionů korun.

Veřejné zakázky na výstavbu nové tramvajové tratě se v abecedním pořadí zúčastnily následující subjekty:
COLAS CZ, a.s. + COLAS ALTERRA Zrt.,
EUROVIA CS, a.s.,
Gardenline s.r.o. + VDH a.s.,
HOCHTIEF CZ a. s. + PORR a.s. + PORR Bau GmbH + Hans Wendel CZ s.r.o.,
STRABAG Rail a.s. + SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
Subterra a.s. + OHLA ŽS, a.s. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BREMA, spol. s r.o.

TZ DPP