Škoda Group a Speno International uzavřely partnerství na integraci systému ETCS do kolejových vozidel

Škoda Group uzavřela strategické partnerství se společností Speno International, odborníkem na řešení reprofilace železničních tratí a výhybek. Tato spolupráce se soustřeďuje na inženýrské a autorizační služby v oblasti systémové integrace při zavádění evropského vlakového zabezpečovacího systému (ETCS) do 15 žlutých vozidel společnosti Speno. Tímto novým kontraktem Škoda expanduje do Švýcarska, které je pro skupinu novou zemí.

Význam tohoto partnerství zdůraznil Jan Christoph Harder, President Region West and North Škoda Group: „Naše spolupráce se společností Speno International představuje milník na evropském trhu. Systém ETCS hraje klíčovou roli při modernizaci železničních sítí a zvyšování celkové bezpečnosti. Tato technologie optimalizuje železniční provoz tím, že snižuje rizika nehod, zvyšuje kapacitu sítě a podporuje přeshraniční kompatibilitu. Díky nedávné akvizici společnosti The Signalling Company z počátku tohoto roku jsme rozšířili své portfolio o technologii ETCS a odborné znalosti potřebné pro bezproblémovou integraci do vozidel. V době, kdy Evropa přechází na jednotný systém, jsme připraveni využít naše znalosti a zkušenosti a přispět k tomuto zásadnímu rozvoji.“

ETCS, technologie navržená pro zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity železnic, bude během příštích dvou let integrována do čtyř vozidel, s plány na dalších 11 vozidel. Cílem je zabudovat tento systém do pěti různých typů vozidel flotily zákazníka. Hlavní výzva spočívá v zajištění autorizace pro 16 různých zemí, z nichž každá má svůj jedinečný soubor národních technických předpisů (NNTR). Projekt proto začne komplexním posouzením požadavků a analýzou NNTR pro každou zemi.

Zvýšení konkurenceschopnosti díky integraci a odborným znalostem ETCS

Akvizice společnosti The Signalling Company významně zvýšila konkurenceschopnost Škoda Group v rámci evropského železničního průmyslu. Tento strategický krok umožnil skupině nabízet komplexní portfolio výrobků a služeb železničním provozovatelům v celé Evropě. V současné době The Signalling Company zajišťuje pro společnost Lineas, největšího soukromého evropského provozovatele nákladní železniční dopravy, vybavení 110 lokomotiv systémem ETCS. Kromě toho má Škoda Group zkušenosti s dovybavováním vozidel systémem ETCS i v rámci českého trhu, když doposud úspěšně dovybavila téměř 250 kolejových vozidel.

Evropský systém řízení vlaků je společný evropský zabezpečovací systém, který má zajistit jednotný železniční provoz a zvýšit bezpečnost na celém kontinentu. Nahrazuje množství dosud nesourodých a často zastaralých národních systémů. ETCS se skládá ze dvou základních komponent: palubní jednotky, která je instalována přímo ve vozidlech, a traťového zařízení, které je umístěno podél železničních tratí. Systém ETCS je sice nezbytný pro vysokorychlostní železniční sítě, ale je také klíčový pro zvýšení bezpečnosti na standardních železničních tratích,“ uvedl Stanislas Pinte, Vice President Signalling ve Škoda Group.

TZ Škoda Group