Slavíme první Světový den udržitelné dopravy 

Počínaje rokem 2023 je 26. listopad slaven jako Světový den udržitelné dopravy OSN. Jádro této iniciativy spočívá v uznání udržitelných, nízkoemisních a energeticky účinných druhů dopravy jako zásadních faktorů, které přispívají ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí. Tyto druhy dopravy navíc hrají zásadní roli při plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs) stanovených OSN.

Dne 16. května 2023 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 26. listopad Světovým dnem udržitelné dopravy. Toto průlomové rozhodnutí je dalším významným krokem směrem k podpoře spolupráce v oblasti udržitelné dopravy a k prosazování celosvětového závazku v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížské dohody, Nové městské agendy a Politické deklaraci o zvýšení celosvětové bezpečnosti silničního provozu.

Ve své rezoluci Valné shromáždění OSN vyzývá všechny členské státy OSN a organizace, mezinárodní a regionální organizace a občanské společnosti připomenout Světový den udržitelné dopravy vzděláváním a pořádáním akcí zaměřených na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice udržitelné dopravy. Generální tajemník Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) p. Umberto de Pretto řekl: ,,IRU a komunita silniční dopravy je potěšena, že OSN reagovala tak rychle na iniciativu IRU a velmi vítá Světový den udržitelné dopravy OSN jako uznání nepostradatelné role dopravy ve společnosti, v ekonomickém rozvoji a v ochraně životního prostředí. Světový den udržitelné dopravy bude zvláštní příležitostí pro každého obyvatele této planety se zastavit, zamyslet se a znovu rozpoznat, jak zásadní je doprava, zvláště silniční doprava, v každém aspektu našeho každodenního života.“

FlixBus hrdým patronem Světového dne udržitelné dopravy

Zelenou dálkovou dopravu budoucnosti nabízejí autobusy FlixBus, které se také staly patronem českého Dne udržitelné dopravy. Už od počátku je existence autobusů FlixBus postavená na základní vizi dostupné a udržitelné mobility.

Jen tím, že si cestující vyberou dálkový autobus namísto osobního vozu nebo letadla, snižují svou uhlíkovou stopu až o 90 %,“ uvádí Pavel Prouza, ředitel společnosti FlixBus pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Podle propočtů Německé agentury pro životní prostředí z roku 2019 vypouští společnost FlixBus v Evropě 26 g CO2 na cestujícího a kilometr. To odpovídá přibližně 16 % emisí CO2 při cestě autem na stejné trase a přibližně 12 % emisí CO2 při cestě letadlem na stejné trase.

FlixBus navíc již od roku 2015 umožňuje cestujícím emise ze své cesty offsetovat. Skutečně malý poplatek vypočítaný organizací Atmosfair dělí na čtvrtiny – jednu posílá do svého Fondu budoucí mobility, ze kterého podporuje udržitelnou mobilitu a dekarbonizaci ve městech, tři čtvrtiny z částky putují do Rwandy, kde se za ně pořizují energeticky efektivní sporáky umožňující další snižování globálních emisí. Možnosti offsetování již využily miliony cestujících, celkem se podařilo kompenzovat přes 800 000 tun CO2.

Zásadní pro budoucnost je však obměna autobusové flotily. Dekarbonizace dálkové dopravy je výzvou pro celé odvětví tradiční dopravy. Mateřská společnost Flix se zavázala plnit cíle SBTi (Science Based Targets), což je jasně stanovený plán postupné redukce emisí, a do roku 2040 chce být v Evropě uhlíkově neutrální. Společnost se podílí na vývoji alternativních pohonů, na evropských silnicích již testuje provoz dálkových autobusů na elektrický pohon nebo bioplyn či vybavení standardních vozů solárními panely. „Každý takový krok snižuje uhlíkovou zátěž a je tedy krokem kupředu. Investování času i prostředků do několika různých přístupů k alternativnímu pohonu nám umožňuje zvolit to nejefektivnější řešení při cestě k dekarbonizaci,“ dodává Pavel Prouza.

Velké naděje vkládá Flix do autobusů na bioplyn (Bio-LNG, LBG). Jde o řešení, které je téměř uhlíkově neutrální a přináší celou řadu výhod. Autobusy mají dojezd srovnatelný s plně natankovanou nádrží dieselu, karoserie vozidla se nezmění a tankování zabere standardních 10-15 minut. „První bioplynový autobus testujeme v Beneluxu už od roku 2021 s potvrzeným snížením emisí CO2 o 75 %. Také je o 50 procent tišší než naftový autobus a na jednu nádrž ujede přes 500 km. Ještě do konce tohoto roku by na silnice mohly vyjet i první bioplynové vozy od společnosti Scania,“ říká Pavel Prouza. V Německu již vzniká široká infrastruktura tankovacích stanic a předpokládá se, že i pro českou dopravu půjde o vhodné a uplatnitelné řešení.

TZ Flixbus