SŽ hledá řešení pro vysokorychlostní trať do Drážďan

Správa železnic uspořádala diskusní fórum k novému železničnímu spojení z Prahy do Drážďan. Na projektu, který spojuje Českou republiku a Německo, spolupracují také odborníci z DB Netz. Možné varianty budoucí vysokorychlostní tratě a další související témata prodiskutovali zástupci investora, Ministerstva dopravy ČR i municipalit Ústeckého kraje.

Zhruba 150 km dlouhá vysokorychlostní trať (VRT), která v budoucnu zkrátí cestu vlakem z Drážďan do Prahy na méně než jednu hodinu, povede i plánovaným Krušnohorským tunelem o délce tří desítek kilometrů. Přepravní kapacita VRT, z níž budou zhruba tři čtvrtiny využity ještě v rámci České republiky, počítá pro rok 2050 se 70 tisíci cestujícími denně.

„Mezi klíčové důvody pro výstavbu vysokorychlostní tratě patří zejména potřeba udržet naši konkurenceschopnost a tempo se zahraničím. Vždyť s Německem jako naším největším obchodním partnerem máme jen jedno kapacitní spojení pro osobní a nákladní dopravu,“ řekl na konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a dodal, že už je potřeba začít řešit trasu průjezdu Ústím nad Labem i podobu budoucího terminálu.

„V projektu výstavby VRT spojujícím Prahu a Drážďany nezapomínáme ani na komunikaci s obcemi, přes jejichž katastr má nové spojení vést. Aktuálně vedeme dialog o budoucí podobě trati se zástupci municipalit a s širokou veřejností. Požadavky obcí a potřeby občanů se samozřejmě snažíme v projektu zohledňovat,“ podotknul k výstavbě vysokorychlostní trati ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí Jakub Bazgier. Zdůraznil, že kvalita života v dotčených obcích je pro Správu železnic priorita. I proto uspořádal tým přípravy projektu na plánované trati jen v letošním roce více než 50 setkání se zástupci obcí i s veřejností, aby vyslechl jejich požadavky a připomínky.

Konference přivítala dvě stovky hostů

Konferenci Dialog fórum – železnice spojuje tvořily čtyři bloky, ve kterých pozvaní odborníci řešili nejzávažnější aspekty budoucí vysokorychlostní trati: její potřebu pro rozvoj dopravní infrastruktury na české i přeshraniční úrovni, její budoucí trasu, zkušenosti zahraničních partnerů včetně geologického hlediska její výstavby a v neposlední řadě také vliv liniových staveb na kraj a regiony. Účastníky diskusního panelu byli samozřejmě také zástupci obcí z obou partnerských zemí.

Význam VRT a zahraniční inspirace

Náměstek generálního ředitel Správy železnic Mojmír Nejezchleb zmínil, že v Ústeckém kraji průběžně probíhá modernizace současných železničních tratí, které budou na připravovanou vysokorychlostní trať bezpodmínečně navázány. „V současnosti je těsně před dokončením rekonstrukce stanice Bohosudov, na stejné trati zahájíme v příštím roce modernizaci traťového úseku mezi Kyjicemi a Chomutovem.“  

České republice posloužily jako inspirace při přípravě projektu VRT RS 4, tedy tratě, která na českém území spojuje Prahu s německou hranicí na úrovni obce Petrovice, zkušenosti dalších evropských zemí. Správa železnic úzce spolupracuje především se společnostmi SNCF a Deutsche Bahn Netz AG. Výsledkem tohoto partnerství je sdílení know-how z koncepce tzv. francouzského a částečně německého modelu VRT. Důkazem úspěšnosti francouzské koncepce je fakt, že se stala technickým základem pro velkou část evropských železnic.

Vysokorychlostní trať bude přínosem pro Českou republiku i její dílčí regiony. Zásadní je kromě významného zkrácení cestovní doby i další rozvoj bydlení, pracovních příležitostí, služeb či turismu. Dále také významně přispěje ke zlepšení špatné dopravní situace na dálničních příjezdech do hlavního města ze severu a sníží zátěž na životní prostředí.

TZ SŽ