Český železniční průmysl posiluje svou pozici na Blízkém východě

České firmy sdružené v Asociaci podniků železničního průmyslu (ACRI) tento týden výrazně rozšířily své obchodní kontakty v oblasti Blízkého východu, konkrétně v Izraeli a Kataru.

Zúčastnili jsme se obchodní mise v rámci oficiální státní návštěvy prezidenta ČR Petra Pavla v těchto státech. Během cesty jsme prezentovali špičkové výrobky a technologie českého železničního průmyslu. Jednalo se především o řešení pro udržitelnou městskou dopravu. České tramvaje, metro nebo zabezpečovací a informační systémy pro hromadnou dopravu, to všechno má potenciál na tamních trzích uspět. Věřím, že jsme zvýšili šanci našich členských firem na další zakázky, jejichž objem již nyní dosahuje stovek milionů Kč,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI. Kromě ACRI se podnikatelské části cesty zúčastnili také například zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR či Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků.

Izrael masivně investuje do rozvoje veřejné dopravy

Izrael je zemí, která aktivně buduje nejen moderní železniční infrastrukturu spojující klíčová centra v zemi, ale také infrastrukturu městské hromadné dopravy. Sem aktuálně patří jak moderní tramvajový provoz v Jeruzalémě, tak tramvaje a nově budovaná podzemní dráha v Tel Avivu. Právě další rozvoj možné spolupráce v této oblasti byl předmětem jednání zástupců ACRI s představiteli izraelských železnic (Israel Railways) a izraelského ministerstva dopravy na českém zastupitelském úřadě v Tel Avivu. Izraelské ministerstvo dopravy přitom projevilo zájem uzavřít bilaterální dohodu o spolupráci s českým ministerstvem dopravy.

Pro český železniční průmysl je Izrael již nyní velmi perspektivní trh. Velmi úspěšné jsou dodávky širokopatních kolejnic od Moravia Steel nebo dvojkolí BONATRANS GROUP. Společnost AŽD PRAHA pro změnu v několika stanicích realizovala pilotní projekt dodávek technologií a systémů pro diagnostiku výhybkových přestavníků. Právě zapojení českých podniků nebo zájem ŠKODA GROUP o účast v soutěžích na dodávky tramvají byly klíčovými body vzájemného jednání s izraelskou stranou,“ dodává Marie Vopálenská.

S ohledem na to, že Izrael je i technologickou velmocí, roste význam kontaktů se zaměřením na kybernetickou bezpečnost a inovace. V rámci cesty do Izraele proběhla například pracovní setkání s národní inovační platformou CYBER 7 (National Cyber Security Innovation Community) se sídlem v Beer Ševě, jejímž posláním je podpora inovací v oblasti kybernetické bezpečnosti využíváním synergií a vzájemného propojení v rámci různých složek izraelského prostředí kybernetické bezpečnosti. Na půdě Univerzity Bena Guriona se konalo setkání s šéfem oddělení výzkumu, vývoje a inovací a také schůzka s generálním ředitelem společnosti IONSec, která také působí v oblasti kybernetické bezpečnosti.

S tím, jak je železniční doprava stále více technologicky špičkovým odvětvím, hraje kybernetická bezpečnost extrémně důležitou roli. To potvrdila jednání prezidenta republiky Petra Pavla s vedením Israel National Cyber Directorate a podpis Memoranda o porozumění v oblasti kybernetické spolupráce mezi Izraelem a Českou republikou.

Katar jako příležitost pro investice a moderní technologie ekologické dopravy

Během pobytu v Kataru následně zástupci železničního průmyslu jednali na tamní obchodní komoře (Qatar Chamber) a na zastoupení Česko-katarského výboru Hospodářské komory ČR. Součástí mise bylo také jednání s vedením státní investiční agentury Invest Quatar o investičních příležitostech pro podniky českého železničního průmyslu. I zde existuje výrazný potenciál podnikatelských aktivit pro členy ACRI. „V Kataru zároveň dochází k přechodu na systém veřejné dopravy napájený elektrickou energií. Velký důraz je kladen na testování autonomních vozidel a využívání umělé inteligence. I tato oblast je pro naše členy zajímavá a byla předmětem rozhovorů se zástupci tamního ministerstva dopravy,“ doplňuje Marie Vopálenská.

Katarský trh je otevřený a vítá investice v mnoha oblastech. Nabízí prvotřídní infrastrukturu, špičkovou ekonomickou legislativu a množství investičních příležitostí. V rámci jednání katarská strana zdůraznila význam posílení spolupráce mezi soukromými sektory na obou stranách prostřednictvím výměny podnikatelských misí, podpisu dohod o spolupráci a práce na vytvoření společné podnikatelské rady. To by podpořilo jak vzájemný obchod, tak investice mezi oběma zeměmi.

Český železniční průmysl – tahoun českého exportu

Český železniční průmysl je v mezinárodním měřítku úspěšný a stabilně roste. Společnosti sdružené v Asociaci podniků českého železničního průmyslu (ACRI) vyvážejí 60 % své produkce. A tento trend bude pokračovat. S cílem posílit svou pozici na zahraničních trzích zakládají vlastní zastoupení a dceřiné společnosti po celém světě. V současné době takto působí ve více než 20 státech a exportní zakázky železničního průmyslu se stávají jedním z tahounů průmyslové produkce a jejího exportu v závěru loňského roku (viz zpráva ČSÚ zveřejněná za listopad 2023).

TZ ACRI