Ostrava pokračuje v přípravách s novou tratí v Porubě

Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončil příslušné průzkumy, studie a vypracoval podklady potřebné pro oznámení záměru o posuzování vlivu dostavby tramvajové tratě v Porubě na životní prostředí. Na základě podaného oznámení rozhodne Krajský úřad Moravskoslezského kraje (KÚ) v takzvaném zjišťovacím řízení, zda záměr podléhá posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Dostavba tramvajové tratě pro 7. a 8. porubský obvod je spjata už se samotným vznikem sídliště v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán tramvajové dopravy, která by nahradila dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami, by tak po letech čekání mohl být konečně realizován.

Po rozhodnutí krajského úřadu ve věci vlivu stavby na životní prostředí bude záměr dostavby tramvajové tratě v Porubě předložen vedení města. Každé město, které chce být perspektivní, využívá kolejovou dopravu jako efektivní řešení mobility občanů. Tramvaje poskytují cestujícím vysoký komfort přepravy a přispívají k vyšší bezpečnosti silničního provozu. Jsou páteří veřejné hromadné dopravy v Ostravě. Pro tuto lokalitu je právě toto řešení obzvláště potřebné, což potvrzuje i dopravní model, který je součástí aktuálních podkladů EIA,“ popisuje předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys a dodává: „Cestující a jejich spokojenost jsou pro nás na prvním místě. Každý den pracujeme na tom, abychom jejich pozitivní zkušenost dále rozvíjeli. Díky této investici můžeme dobudovat chybějící infrastrukturu a posunout naše město do budoucnosti.

DPO v průběhu února spustí nové internetové stránky k dostavbě tramvajové tratě v Porubě.

TZ DPO