Railjet najel další milion kilometrů

Po najetí dalšího zhruba 1,2 milionu kilometrů začala třetí velká obnova v životním cyklu jednotek railjet Českých drah. Obnovy českých railjetů se provádějí společně s rakouskými vlaky v závodě ÖBB Technische Services GmbH ve vídeňské čtvrti Simmering.
„Vlaky railjet jsou mezi našimi zákazníky velice oblíbené a v provozu jsou velmi intenzivně využité. Každá jednotka ujede denně v průměru přes tisíc kilometrů. Není tedy žádným překvapením, že po zhruba 9 letech od uvedení do pravidelného provozu má každá z našich jednotek najeto zhruba 3,5 milionu kilometrů a dosáhnou tak v letošním roce předepsaný kilometrický proběh pro přistavení do dílen k plánované vyvazovací obnově R2,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.

Vyvazovací oprava je zaměřena na obnovu cyklicky namáhaných částí vozidel a částí, u kterých je výrobcem přesně předepsaná životnost určených celků, např. v podobě najetí určeného maximálního počtu kilometrů. Jde především o revizi a výměnu předepsaných součástek pojezdu, výměnu celistvých kol, výměnu semipermanentního tyčového spřáhla a dalších prvků souvisejících s bezpečností provozu a cestujících.
Probíhají také opravy interiéru a zevrubné prohlídky včetně předepsaných servisních úkonů na dalších konstrukčních celcích, jako jsou centrální zdroj energie, klimatizace, dveře, uzavřený systém WC atp. Vyvazovací obnova R2 celého sedmivozového railjetu v Rakousku včetně přepravy vlaku do a z dílen trvá přibližně 3 týdny a zakončena je zkušební jízdou rychlostí až 250 km/h. Přeprava jednotek určených k revizi probíhá na pravidelných spojích railjet mezi Prahou a Vídní, což představuje mimořádné spojení dvou netrakčních jednotek s jednou lokomotivou Taurus do jednoho vlaku o délce skoro 400 metrů a hmotnosti přibližně 750 tun.  

Už proběhla vyvazovací obnova stupně R2 na jednotce číslo 003, která se vrací zpět do pražského depa. Během první poloviny roku budou probíhat obnovy R2 u dalších šesti jednotek. Railjety Českých drah jsou v provozu především na lince Vindobona Praha – Brno – Wien – Graz, ale obsluhují i jeden pár spojů v trase Graz – Wien – Brno – Praha – Berlin a z provozních důvodů se v minulosti objevily i na dalších spojích, např. mezi Prahou a Ostravou. Všech sedm jednotek dohromady má v současnosti najeto více než 24,5 milionů kilometrů. Tato vzdálenost představuje například 32 zpátečních cest na Měsíc.  

TZ ČD