Začalo školení techniků, strojvedoucích a průvodčích na ComfortJetech

České dráhy ve spolupráci s výrobním konsorciem Siemens Mobility a Škoda Group tento týden zahajují školení zaměstnanců na vlacích ComfortJet.

„Aktuálně jsou k dispozici čtyři soupravy ComfortJet, které mají různé řazení podle plánovaných zkoušek a podle plnění dalších úkolů, ke kterým jsou určeny. Jeden z těchto vlaků je nyní přistaven v pražském depu pro školení našich zaměstnanců. Tento týden začínáme se školením techniků, kteří se budou o nové jednotky starat v depu. Ti už mají značné zkušenosti s údržbou railjetů a InterJetů. Na ně naváže v dalších týdnech školení pro strojvedoucí, vlakvedoucí a další provozní profese,“ říká Michal Kraus, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro servis.  

Za údržbu kolejových vozidel se školení účastní technici, kteří budou řídit údržbu a dále přímo mechanici elektronických zařízení, elektromechanici, mechanici kolejových vozidel a zámečníci. Tito zaměstnanci se věnují například údržbě klimatizačních jednotek, centrálních zdrojů energie, informační systémy, vzduchových rozvodů a brzdových systémů.

Po technicích údržby projdou školením na nových vlacích také strojvedoucí-instruktoři, strojvedoucí, vozmistři, vlakvedoucí nebo průvodčí. Každé školení má teoretickou část v učebně i praktickou přímo v soupravě. V první fázi během března se školení zúčastní zhruba stovka zaměstnanců těchto profesí především z pražských provozních pracovišť. Další stovky zaměstnanců z různých regionů Čech, Moravy a Slezska projdou školením v dalších měsících v průběhu postupného uvádění jednotek ComfortJet do zkušebního provozu. 

Zaměstnanci se během školení naučí udržovat a ovládat veškerá potřebná zařízení, např. vlakové čety se seznámí s ovládáním klimatizace, dveří, osvětlení, s činností protipožárních systémů a dalších prvků, které pro svou práci na nových vlacích potřebují.

České dráhy si objednaly 20 devítivozových vlaků ComfortJet. V letošním roce se předpokládá zahájení zkušebního provozu u osmi souprav v dočasném řazení bez řídicího a restauračního vozu. K soupravám bude možné dočasně připojit z obou stran další vozy klasické stavby, například další vůz 1. třídy, restaurační vůz atp. Zkušební provoz by se měl uskutečnit na spojích Praha – Bohumín, Bohumín – Praha – Františkovy Lázně a Praha – Berlín.

TZ ČD