Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy  a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.

„Praha je na mnohých místech přehlcena značkami. Jejich podoba a umísťování se řídí specifickými předpisy, které se soustřeďují na bezpečnost a plynulost dopravy. Nebere se ale už v úvahu, že značky tvoří součást prostředí města pro všechny jeho uživatele a ve všech typech prostředí, ve kterém vytváří nepřehledný vizuální balast. Díky novému manuálu tento balast vymizí a prostředí se stane přehlednější a příjemnější pro všechny, kteří se v něm pohybují,“ vysvětluje Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Dopravní značky jsou shodným mechanickým způsobem osazovány v historickém centru i na periferii, v úzkých uličkách i na širokých komunikacích bez ohledu na prostředí, ve kterém se značka nachází. Sloupky značek tak často překáží v chodníku průchodu chodců nebo lidí s kočárkem, nebo i zakrývají výhled na nejcennější památky.  Současná legislativa umožňuje používání různých velikostí, podob a umístění značek, není však dostatečně využívána s ohledem na místo, kde se značky nachází a jak jej lidé využívají.

Rada hlavního města Prahy zadala IPR Praha zpracování metodického materiálu Kultivované dopravní značení v městském prostředí jako plug-inu (doplňku) k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. „Používání takto formulovaných zásad přispěje ke srozumitelnosti dopravního značení, jeho kvalitě užívání a v neposlední řadě také ke kráse veřejného prostoru. Tento materiál bude analyzovat stávající praxi, možnosti lepší praxe, jaké umožňuje současná legislativa a definuje principy, podle jakých postupovat. Vytvořené zásady budou vyzkoušeny v několika různorodých prostředích a závěry budou pak zapracovány do finálního dokumentu. Výsledkem mohou být i doporučení pro úpravy legislativy,“ vysvětluje Zdeněk Hřib.

„Vytváření příjemného veřejného prostoru, ve kterém se každý den pohybujeme, se skládá z celé řady drobnějších kroků a úprav. Od městského mobiliáře, dlažeb a bezbariérových přístupů, až po dopravní značení. Jsem rád, že k úpravám přistupujeme metodicky a manuál bude sloužit jako další střípek do mozaiky menších změn, díky kterým vznikne funkční a vizuálně přívětivě město,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček. 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy má nyní za úkol vypracovat ve spolupráci s příslušnými odbory MHMP, městskými částmi a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy metodický materiál na základě přesného zadání do konce příštího roku.  A také vybrat vhodné pilotní lokality pro návrh úprav dopravního značení podle nových zásad, a to do března příštího roku. Zároveň musí také projednat návrhy těchto úprav dopravního značení ve vybraných lokalitách, včetně podkladů pro pilotní realizaci do konce května.

Samotné pilotní opatření bude realizovat Technická správa komunikací například na Starém Městě, Žižkově, Zahradním městě, Jižní městě nebo v Ďáblicích. Vždy v lokalitách, kde je specifická stavební zástavba v návaznosti na dopravu. Nepředpokládá se vždy řešení celého území, ale pouze specifických lokalit podle místního charakteru zástavby a dopravních režimů. Z vybraných území bude vytipována vždy malá oblast (např. blok domů), nebo několik ulic/křižovatek, které budou reprezentativní.

TZ MHMP