DPP zrušil výběr vítěze na stavbu metra D

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) aktuálně získal nové informace v souvislosti s ověřením detailů jedné z referencí vítězného uchazeče o stavbu druhého úseku metra D. Představenstvo DPP proto rozhodlo o zrušení výběru vítěze. Hodnotící komise vítěznou nabídku se zohledněním těchto informací znovu posoudí. Aktuální rozhodnutí nemění nic na skutečnosti, že DPP nadále trvá na vyloučení sdružení PORR, VINCI a Marti (PVM) ze soutěže pro nesplnění podmínek zadávací dokumentace.

Hodnotící komise DPP loni v září jednomyslně doporučila vítěze tendru na stavbu druhého úseku metra D, kterého následně jednomyslně potvrdilo i představenstvo podniku. „Při výběru vítěze DPP postupoval striktně podle zákona o zadávání veřejných zakázek, s péčí řádného hospodáře a na základě informací v podaných nabídkách, které si DPP prověřoval i nad rámec zákonných povinností,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a pokračuje: „Aktuálně v souvislosti s řízením před ÚOHS jsme se pustili do dalšího ověřování stěžovatelem napadených referencí i přesto, že jsme je měli potvrzeny v rámci vyhodnocování nabídek. V rámci tohoto ověřování jsme se dostali do bodu, kdy nám žádný subjekt, které vítěz v referencích uvádí, není schopen jednoznačně potvrdit tak bezprecedentně velký detail reference, který stěžovatel napadá.“

Ve světle těchto nových skutečností, které nemohl nikdo v době prvního vyhodnocování nabídek znát ani předvídat, dnes představenstvo DPP rozhodnutí o výběru zhotovitele druhého úseku metra D zrušilo. Hodnotící komise proto vítěznou nabídku posoudí znovu se zohledněním nově získaných informací. „Je pro nás klíčové, aby tato zakázka byla vysoutěžena naprosto transparentně a s péčí řádného hospodáře,“ říká Petr Witowski a zdůrazňuje: „Aktuální rozhodnutí však nemění nic na tom, že si DPP stále stojí za vyloučením sdružení PVM pro nesplnění podmínek zadávacího řízení.“

TZ DPP