Chceme stavby tramvajových tratí bez průtahů, shodli se zástupci dopravních podniků

Jak nastavit efektivní komunikaci, aby povolování staveb bylo bez zbytečných administrativních průtahů? O tom jednali zástupci dopravních podniků s ředitelem Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ), pod nějž od 1. ledna 2024 spadá agenda povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí.

Zasedání odborné skupiny Tramvajové tratě, která působí při Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), se konalo ve dnech 20. a 21. března v Olomouci. Jedním z hlavních témat zasedání byla aplikace novely stavebního zákona na povolování a zprovozňování staveb tramvajových tratí. Cílem setkání bylo osvětlit novou pozici DESÚ ve vztahu k provozování tramvajových tratí tak, aby dopad legislativních změn pro provozování tramvají byl pozitivní.

„Jsem rád, že jsem měl možnost prezentovat v rámci Sdružení dopravních podniků aktuální změny v legislativě. Nejčastěji na náš úřad přichází dotazy týkající se stavebních řízení, která byla zahájena už minulý rok, nyní probíhají a my je přebíráme. Věřím, že se mi podařilo rozptýlit počáteční obavy a jsem rád, že budeme i nadále pracovat na nastavení obousměrně efektivní komunikace,“ uvedl ředitel DESÚ Martin Kozák.

Dopravní a energetický stavební úřad vznikl k 1. červenci 2023 novelou stavebního zákona. DESÚ má tři pobočky, konkrétně v Praze, Plzni a Olomouci. Povolování staveb tramvajových tratí spadalo původně pod Drážní úřad. Ten i nadále zůstává a zajišťuje dohled nad provozem drah a drážní infrastruktury.

„Jsme rádi, že nový úřad vnímá naši snahu o zrychlení řízení ke zkušebním provozům drah, kde občas došlo ke zpožděním z důvodu průběhu administrativních procesů. Cílem nás všech je, aby byla infrastruktura co nejrychleji po dokončení předána k užívání veřejnosti a nedocházelo k tomu, že je hotová například nová tramvajová trať a 14 dnů se čeká, než tam může být spuštěn provoz,“ shrnul tajemník odborné skupiny Tramvajové tratě Martin Chovanec, který je zároveň ředitelem technického úseku v Dopravním podniku Ostrava.

Odborníky na tramvajové tratě hostil Dopravní podnik města Olomouce. V rámci SDP ČR pracuje deset odborných skupin, ve kterých se dvakrát ročně schází odborníci ze všech dopravních podniků a řeší spolu aktuální témata dané oblasti. Inspirují se, vyměňují si zkušenosti, kontakty nebo své zkušenosti s dodavateli.

TZ SDP ČR, foto DPMB