PMDP přebírají správu reklamních ploch ve vozech MHD

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) převezmou od 1. dubna 2024 správu vnějších i vnitřních reklamních ploch ve vozech městské hromadné dopravy (MHD). Po 17letech tak skončí smlouva se společností Rencar Praha, a.s., která si reklamní plochy vozů MHD od PMDP výhradně pronajímala.

Pronájem vnějších a vnitřních ploch vozů MHD zajišťuje v Plzni od roku 2007 společnost Rencar Praha, a.s., se kterou mají PMDP uzavřenou smlouvu do konce března letošního roku.

„O zajišťování reklamy vlastními kapacitami rozhodlo představenstvo naší společnosti s cílem zefektivnit provozování reklamy s pozitivním dopadem na hospodaření společnosti, a zároveň respektování schválených pravidel nové Smlouvy o závazku veřejné služby v přepravě cestujících,“ říká generální ředitel PMDP Jiří Ptáček.

PMDP od 1. dubna 2024 zahájí novou koncepci využití vozů pro reklamní účely, v rámci které bude komukoli umožněno nadále využít prostory vně i uvnitř.

„Zájemcům o reklamu budou standardně nabídnuty k pronájmu vozy MHD napříč všemi trakcemi. Je možné využít jak vnější prostror vozidel pro instalaci malopološných i velkoplošných polepů, tak i jejich interiéry s prostorem pro tiskové materiály a možností digitální inzerce v LCD monitorech,“ říká vedoucí oddělení nákupu a obchodu Petra Švíková.

TZ PMDP