FlixBus podpořil společnost Refugium, která obnovuje přírodu nedaleko Karlových Varů

FlixBus nepropojuje pouze velké metropole. Naopak – polovinu destinací, které v Česku obsluhuje, tvoří obce a města do 20 tisíc obyvatel. I regionální centra totiž můžou být centrem rozmanitosti a života pro široké okolí. Podobně to vnímá environmentální společnost Refugium. Místo dopravní sítě ale buduje síť malých přírodních útočišť, takzvaných refugií, kde se může dařit ohroženým druhům zvířat a rostlin, které by jinde nepřežily. Jedno z těchto vzácných útočišť leží u obce Jakubov nedaleko Karlových Varů. FlixBus do obnovy této přírodní lokality investuje milion korun a stal se tak jejím patronem.

Refugium je v Praze sídlící environmentální společnost, která vznikla s cílem podpořit návrat biodiverzity do české krajiny. Vykupuje přírodní lokality, mnohdy výrazně poničené, zajišťuje jejich revitalizaci a také následnou dlouhodobou péči. Do těchto aktivit shání a zapojuje partnery ze soukromého sektoru.

Soubor jakubovských přírodních pozemků, nad nimiž převzala patronát společnost FlixBus, se nachází 12 km vzdušnou čarou od Klášterce nad Ohří a 15 km od Karlových Varů. Tvoří je 15 hektarů travnatých luk, zarostlých strání, mladých lesů, dvou rybníků a jednoho mokřadu.

„Chceme, aby se našim zákazníkům lépe žilo. Refugium a revitalizace krajiny nad Jakubovem je skvělým příkladem toho, jak můžeme pomoci v oblasti, kde naše autobusy zastavují. Věřím, že se projekt obnovy zdárně povede a společně budeme svědky návratu přirozených obyvatel do prostředí, jaké v místě panovalo před nešťastnými zásahy člověka,“ uvádí Pavel Prouza, výkonný ředitel společnosti FlixBus v Česku.

Projekt obnovy krajiny, jejíž biodiverzita utrpěla vinou činnosti člověka

Ještě v roce 1938 to byla upravená a velmi členitá zemědělská krajina, kde lidé na rovnějších místech s hlubší půdou obhospodařovali pole a v mokřejších částech a na svazích udržovali louky a pastvy. Tuto krajinnou mozaiku doplňovaly polní cesty, meze a ovocné stromy, solitérní stromy a remízky se snosy kamení posbíraného z polí i luk. V 50. letech začala velká proměna – políčka přestala být obhospodařována a stala se většinou loukami, na místě původních mokrých luk vznikly rybníky, louky na stráních zase zarostly náletem dřevin a staly se mladým lesem. Lokalita tak utrpěla velmi rychlou a rozsáhlou směnou kultur. Tím se sice otevřela cesta k postupné samovolné obnově, zároveň ale došlo k zániku mnoha přírodních stanovišť s tehdy výjimečnou biodiverzitou. Z jejich rozmanitosti se nedochovalo téměř nic.

„Lokalita je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin i zvířat. Patří k nim například kriticky ohrožené ryby karas obecný a slunka obecná. Kromě toho se v ní daří mnoha druhům obojživelníků a ptáků – od ledňáčků říčních přes orly mořské po čápy černé. U kamenitých břehů jednoho z rybníků se vědcům dokonce podařilo zdokumentovat výskyt kriticky ohrožené kočky divoké. Další velmi vzácné druhy mají potenciál se do lokality vrátit,“ vysvětluje projektová manažerka Refugia Eliška Kolomazníková.

To a mnohem více umožní rozsáhlý, několikaletý projekt obnovy, který vytvořila environmentální společnost Refugium. Odstartuje na podzim roku 2024 a v různých etapách poběží na celém území lokality po následujících 5 let.

FlixBus svým patronátem a dotací 1 000 000 korun přispěje ke zlepšení životního prostředí v blízkosti jedné ze svých zastávek a zároveň se zapojí do celoevropského trendu, který zdůrazňuje, jak důležitá je nejen ochrana toho, co z přírody zbylo, ale i obnova lokalit s poničenými ekosystémy. Ty totiž lidstvu poskytují mnoho nedocenitelných služeb – mimo jiné čištění vody a ovzduší, regulaci klimatu nebo zadržování uhlíku. Zdravé ekosystémy se navíc lépe přizpůsobují změnám, kterými krajina prochází.

FlixBus pracuje na snížení environmentálních dopadů dálkové dopravy

„Dopadům našich aktivit na životní prostředí i život místních komunit se ve Flixu věnujeme dlouhodobě. Dali jsme si závazek být do roku 2040 uhlíkově zcela neutrální, což s sebou nese nároky na investice do vývoje alternativních paliv a obměnu autobusové flotily, zavádění procesních změn v řízení firmy i hledání dalších způsobů, jak zlepšit stav prostředí okolo nás,“ doplňuje Pavel Prouza.

Společnost Flix je průkopníkem v oblasti dopravy. Spolu se svými značkami FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç a Greyhound nabízí ke klimatu šetrné, pohodlné a cenově dostupné cestování. Díky výjimečnému obchodnímu modelu a inovativním technologiím vytvořila společnost Flix největší síť dálkových autobusů v Evropě a rychle expanduje v globálním měřítku včetně Spojených států, Kanady, Brazílie a Indie. Jako průkopník udržitelné dopravy provozuje společnost Flix od roku 2018 první ekologické dálkové vlaky, v roce 2018 zahájila pilotní projekt plně elektrických dálkových autobusů a v roce 2021 uvedla na trh první dálkové autobusy v EU poháněné bioplynem. Na českém trhu s vnitrostátní dopravou působí autobusy FlixBus od roku 2017.

TZ Flixbus

default