České dráhy zahajují soutěžní dialog na nové moderní sídlo

České dráhy v těchto dnech odstartovaly soutěžní dialog na nové sídlo skupiny ČD v Praze. Cílem je najít nejefektivnější a nejvýhodnější řešení současné situace, kdy jsou administrativní a provozní zaměstnanci Českých drah a jejich dceřiných společností rozptýleni v budovách po celé Praze. Účastníci soutěžního dialogu mohou Českým drahám nabídnout vyhovující stávající administrativní komplexy, stejně tak jako výstavbu nové budovy na pozemcích ve vlastnictví ČD nebo jiných subjektů. Nová budova by měla nabídnout moderní prostory pro skoro 1 400 zaměstnanců. 

„Chceme modernizovat celou naši firmu a považuji za nezbytné, abychom se přestěhovali do prostor odpovídajících dnešní době. Historická budova na nábřeží Ludvíka Svobody, kde nyní sídlí Generální ředitelství ČD, je tmavá, neekologická, není v blízkosti železnice a z důvodu památkové ochrany není možné v ní dělat nějaké větší stavební zásahy. Moderní sídlo nám pomůže přilákat mladé zaměstnance a vytvořit pracovní prostředí 21. století a také se zbavíme mnoha nájemních smluv a zbytného majetku. Ročně tak ušetříme na samotném provozu desítky milionů korun,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah. 

Jako forma výběrového řízení byl zvolen soutěžní dialog, který zajistí co nejširší a nejtransparentnější způsob výběru. V rámci soutěžního dialogu lze očekávat nabídky již existujících budov, pozemků v majetku třetích stran s projektem na výstavbu nového sídla nebo projekty nových budov na pozemcích ve vlastnictví Českých drah. Cílem je sestěhovat na jedno místo administrativní a provozní zaměstnance z celé Prahy. „V rámci toho byly vytipovány tři vhodné pozemky v Praze, které se nacházejí u tří hlavních železničních uzlů – hlavního nádraží, nádraží Libeň a nádraží Holešovice,“ doplňuje Michal Krapinec.  

Nové sídlo by mělo poskytnout pohodlné prostory takřka 1400 zaměstnancům. Celková hrubá podlažní plocha budovy bude zhruba 18 100 m2, z čehož 13 164 m2 bude určeno kancelářím. Součástí areálu bude i odpovídající počet parkovacích míst. „Klademe velký důraz i na environmentální šetrnost budovy. Chceme, aby součástí budovy byly např. plochy s odpovídajícím podílem vzrostlé zeleně a vegetačních ploch, zařízení pro hospodaření s dešťovou vodou a na střeše fotovoltaika,“ zdůrazňuje ekologický aspekt budovy Krapinec. Prostory budou odpovídat standardům 21. století, budou klimatizované a vybavené moderní komunikační elektronikou, čímž se rozšíří možnosti distančních jednání.

Řízení bylo zahájeno odesláním formuláře oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Úředního věstníku Evropské unie. Současný harmonogram počítá s tím, že přibližně do června bude docházet k přijímání jednotlivých nabídek uchazečů, ze kterých bude posléze vybrán užší výběr tří nabídek. Následně budou upřesňovány kritéria zadávací dokumentace a vytvořena studie návratnosti. Na přelomu letošního a nadcházejícího roku lze čekat předložení výsledků soutěžního dialogu ke schválení Představenstvu, Dozorčí radě a Řídicímu výboru ČD a poté k vyhlášení výsledků soutěžního dialogu a podepsání smlouvy s vítězem.

Generální ředitelství Českých drah aktuálně sídlí v nájmu v historické budově Ministerstva dopravy na pražském nábřeží Ludvíka Svobody, která byla vystavěna ve 30. letech 20. století. Vzhledem ke kapacitnímu omezení však zaměstnanci Skupiny ČD sídlí i v dalších budovách po celé Praze, což komplikuje celé fungování Skupiny ČD.

TZ ČD