FlixBus spojuje Beroun s Evropou, Praha centrálním bodem na expresní lince

Flix, rychle rostoucí společnost v oblasti technologie a mobility, pokračuje ve své expanzi a oznamuje start linky z Chelmu do Lyonu. Premiérového spojení zeleným autobusem se dočká středočeský Beroun. Nasazovat do tras také menší sídla je poznávacím znamením linek FlixBusu. V rámci ve čtvrtek startujícího spojení se Beroun propojí mimo  jiné s Krakovem, Norimberkem nebo Lyonem.

Z Chelmu na východě Polska bude autobus odjíždět od 25. dubna každodenně  v 16:30, dále bude zastavovat v Swidniku (17:35), Lublinu (18:05), Sandoměři (19:46), Tarnobřehu (20:12), Mielci (21:10) a Krakově (23:10), z Katovic (00:40) autobus pojede bez zastávky do Prahy Florence (6:25), v 7:30 bude spoj zastavovat v Berouně a bude pokračovat do Norimberku (10:35), Heilbronnu (13:10), Kornwestheimu (13:55), Leonbergu (14:30) a Karlsruhe (15:20), poslední zastávky jsou ve Francii: Štrasburk (16:55), Besancon (20:00), Chalon-sur-Saone (21:40), do Lyonu spoj dorazí ve 23:15. Opačným směrem vyjíždí autobus z Lyonu v 5:20, následují stanice Chalon-sur-Saone (7:00), Besancon (8:40), Štrasburk (11:50), Karlsruhe (13:20), Leonberg (14:10), Kornwestheim (14:45), Heilbronn (15:30), Norimberk (17:45), Beroun (21:05), Praha Florenc (21:50), Katovice (03:55), Krakov (05:05), Mielec (07:20), Tarnobřeh (08:05), Sandoměř (08:37), Lublin (10:20), Svidnik (10:50), spoj svoji cestu končí v 11:50 v Chelmu.  Cesta z Prahy do Lyonu začíná na ceně 999 korun, z Prahy do Tarnobřehu lze cestovat od  699 korun a z Prahy do Chelmu od 799 korun. Startovní ceny z Berouna jsou následující: do Norimberku 319 korun, do Štrasburku od 579 korun, do Krakova od 529 korun.

Linka českým cestujícím přinese komfortní denní spojení do Norimberka, použitelné například pro jednodenní výlet nebo v předvánočním období pro cestu za vánočními trhy. Půjde také o dobré spojení na západ Německa a do Francie. Noční přejezd otvírá možnosti pohodlného cestování do vzdálenějších míst Polska. „Propojování vzdálených míst má FlixBus ve svém DNA. I v případě této linky se cestujícím nabízí nepřeberná mozaika možných cílů. Polsko na východ od Krakova patří mezi nepříliš probádané destinace, Francie je vzdálená a někdy až trochu tajemná. Sám budu váhat zda vyrazit dříve směrem na východ nebo na západ. Všude čekají krásná místa k objevování.“ doplňuje k více než 2000 kilometrů dlouhé lince tiskový mluvčí FlixBusu Tomáš Beránek. Vedení linky lze shlédnout zde

Například výchozí město linky Chelm v sobě ukrývá nečekané kontrasty. Korunováno bazilikou Narození panny Marie, která připomíná spíše východní architekturu pravoslavného střihu, je staré chelmské město typickým místem střetu a potkávání několika kultur a vlivů. Své stopy tu zanechali Poláci, Židé i početná menšina Rusínů. To je znát především v pestré gastronomii. Pojmem se staly chelmské křídové doly. Prohlídka jejich pozůstatků, které se podzemními chodbami táhnou pod celým centrem města, rozhodně stojí za návštěvu. Kdy se také člověk podívá do hory křídy. Celé město je postaveno na křídové skále a jelikož jde o relativně jemný materiál, byly místní budovy stavěny maximálně do výšky čtyř pater, více by podloží totiž neudrželo. Křída ale přinesla také bohatství a mnoho vykopávek ze stejnojmenného prehistorického období.

Velké vojvodské město Lublin je neoficiálním centrem východního Polska. Město je křižovatkou kultur, o čemž svědčí i to, že jeho název je znám nejen v jiných jazycích, ale rovněž abecedách. V jidiš se název města píše לובלין, v ukrajinské abecedě Люблін a v ruské Люблин. Město má také litevský název v podobě Liublinas. Lublin je jedním z nejstarších polských měst, díky čemuž je zde možné najít historické památky ze všech období. Mimořádně cenné jsou byzantské malby z roku 1418 v gotické kapli, nacházející se na nádvoří hradu. Zajímavý je také celý areál Lubelského hradu s kostelem sv. Trojice a mohutným pozdně renesančním donjonem. v blízkosti hradu jsou objekty bývalé nemocnice sv. Lazara a kostel sv. Vojtěcha. Druhým architektonickým symbolem města je Krakovská brána, ve které sídlí Historické muzeum města Lublinu. Sídlo sloužilo jako jedno z hlavních měst středověké polsko-litevské republiky. Honosnost staveb dodnes svědčí o politickém významu města. Staleté dějiny Židů v Lublině, neformálního hlavního města židovských komunit ve východním Polsku, přetrhla 2. světová válka. V době okupace Němci zřídili v Lublině koncentrační tábor Majdanek. V současné době je na jeho místě působivá expozice. Dějiny místních Židů jsou prezentovány také v Pamětní síni lublinských židů v synagoze Chewra Nosim. Musíme uznat, že velmi se povedlo i místní autobusové nádraží a nadšenci do architektury zaplesají.

Velmi zajímavým tipem na výlet je Sandoměř. Podobně jako Řím je středověké město položeno na sedmi pahorcích. Patří k nejstarším a nejatraktivnějším městům v Polsku. Dochovalo se zde více než 120 architektonických památek z různých období. K nejvýznamnějším památkám patří středověké urbanistické uspořádání města s renesanční radnicí uprostřed náměstí a jeden z nejstarších cihlových objektů v Polsku – kostel sv. Jakuba. Doby krále Kazimíra Velikého pamatuje královský hrad, nebo katedrála ze 14. století s cennými byzantskými a ruskými freskami v interiéru. V pozdně renesanční koleji Collegium Gostomianum ze 17. století působí již více než 400 let jedna z nejstarších středních škol v Polsku. Pro turisty je připravena také 470 metrová Podzemní turistická trasa. Během teplých a slunečných dnů můžete na náměstí a v domě Oleśnických vidět ukázky rytířských soubojů, dvorských tanců a Živé šachy. Každoročně se na počátku července koná ve městě Mezinárodní rytířský turnaj o meč Záviše Černého.

I v opačném, západním směru od Prahy jsou na trase velmi zajímavá místa. Karlsruhe oslavilo nedávno 300. výročí založení. Jde o město vystavěné dle unikátního polokruhového plánu, kdy střed kruhu tvoří zámek s věží, druhá polovina kruhu je tvořena rozsáhlým anglickým parkem. Město je pověstné řadou velmi dobrých restaurací, tradice knížecího dvora se zde propsala i do gastronomie. V jarním období zde vládne chřest a ráčci.

Francouzský Besancon je perlou v seznamu UNESCO. Jde o staré pevnostní město na březích řeky Doubs. Obrovskou citadelou dal její stavitel Vauban vzniknout symbolu, jenž svůj účel (obranu Francie) nikdy doopravdy neplnil, tolik se ho případní proticníci báli. Dnes, po třech stoletích, je perla barokní pevnostní architektury dynamickým kulturním prostorem. Město samotné nabízí krásné domy z období renesance i baroka. V Besanconu se chlubí více než 2000 letou historií, důkazem je řada památek z období římské říše. Z opačného konce historie může promlouvat Muzeum odboje, kde se letos připomíná 80. výročí osvobození od německé okupace.  Besancon leží v nádherné krajině. Určitě nebudete litovat návštěvy.

Tolik jen malý výběr z dostupných destinací. Linka z Chelmu do Lyonu spojuje velmi zajímavé lokality a nabízí tak cestujícím řadu důvodů k opuštění domácí pohovky.

TZ Flixbus