Cestování vlakem do Drážďan, Berlína a Hamburku během léta s povinnými místenkami

Mezistátní vlaky EC mezi ČR a Německem na lince z Prahy přes Drážďany a Berlín do Hamburku a dalších severoněmeckých měst bude od 1. června do 1. září 2024 možné použít jen s povinnou místenkou. Tuto dočasnou změnu zavádí partnerský dopravce Deutsche Bahn, který tyto vlaky provozuje na území Německa. Důvodem je očekávaná vyšší poptávka po cestování mimo jiné i v souvislosti s konáním Mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2024.

Ve vnitrostátním úseku po České republice (tj. mezi Prahou, Ústím nad Labem a Děčínem) se nic nemění a rezervace tu jsou pouze doporučené. Pokud však cestující bude překračovat státní hranici mezi Děčínem a Bad Schandau, místenka již bude povinná minimálně pro úsek z pohraničního přechodového bodu Schöna Gr. do Bad Schandau. V praxi si však cestující pořídí místenku na celou svou požadovanou trasu, např. z Prahy do Berlína nebo v opačném směru.

Cestující, kteří si pořídí místenky na denní vlaky EC Berliner, Hungaria či railjet Vindobona současně s jízdenkou, získají rezervace na tyto přeshraniční vlaky bezplatně. V e-shopu ČD nebo mobilní aplikaci Můj vlak toto platí standardně, v období od 1. 6. do 1. 9. 2024 to bude možné i na mezinárodních pokladnách ČD. Místenky pořizované samostatně bez jízdenek stojí standardně 77 Kč (3 eura).

Pro cestovatele, kteří projíždějí Německem a překračují hranice s dalšími státy v navazujících vlacích Deutsche Bahn, ještě doplňujeme, že povinné místenky budou ve stejném období i v dalších přeshraničních úsecích. Úseky, kde budou mít cestující povinnost rezervovat si místo, jsou uvedené v elektronických vyhledávačích spojení, doporučujeme však ověřit si tyto informace přímo u dopravce Deutsche Bahn.

Rezervace míst je při cestách na delší vzdálenosti důležitou součástí odbavení. Při nákupu jízdenek v e-shopu Českých drah nebo mobilní aplikaci Můj vlak mají cestující místenky k současně pořizovaným jízdenkám na přeshraniční vlaky bez povinné rezervace zdarma. Online prostředí navíc dopravci umožňuje jednodušeji komunikovat s cestujícími, což je důležité zejména v případech, kdy dojde k mimořádným změnám v jízdním řádu nebo v řazení vlaků. ČD také nedávno spustily v online odbavovacích kanálech tzv. „semafor“, který indikuje předpokládané vytížení jednotlivých dálkových spojů.

TZ ČD