Lime v roce 2023 v Praze najel téměř 3 miliony kilometrů

Lime za sebou má rekordní rok. Koloběžky a kola Lime v Praze loni najely téměř 3 miliony kilometrů. Od začátku působení společnosti v hlavním městě tak Lime nabídl alternativu k více než 800 tisícům potenciálních přejezdů autem. Vzrostl také počet místních, kteří si koloběžky zvykli používat – právě v roce 2023 se počet jízd cizinců a Čechů na strojích Lime vyrovnal a dlouhodobě poměr místních uživatelů setrvale roste. Jdou tomu naproti i městské části, které pro kola a koloběžky zřídily stovky parkovacích míst. Lime spojil síly s ostatními bikesharingovými platformami a společně s Technickou správou komunikací Praha (TSK) nastavují jednotná pravidla pro všechny platformy, aby bylo zodpovědné parkování co nejjednodušší a pravidla co nejsrozumitelnější.

V roce 2023 se Lime zaměřil na co nejlepší využití strojů v ulicích. Zatímco koloběžky a kola meziročně najely o 25 % více jízd, jejich počet v pražských ulicích meziročně dokonce mírně klesnul. Růst využívání koloběžek a kol má přitom dlouhodobý pozitivní ekologický dopad – Lime od začátku působení v Česku ušetřil v Praze téměř 400 tun emisí oxidu uhličitého. V hlavním městě podle poslední zprávy TSK jezdí okolo 1,25 milionu automobilů – k omezení jejich využívání vedle MHD přispívají právě i jezdci na koloběžkách a kolech.

„Naši pracovníci a partneři každou noc vyměňují baterie u koloběžek a kol, u kterých úroveň nabití klesne pod 20 %, a v případě potřeby je přemisťují tam, kde je o ně největší zájem. Počty kol a koloběžek zároveň reflektují sezónnost. Nejpopulárnější jsou v letních měsících a jakmile vidíme, že poptávka klesá, stahujeme část koloběžek a kol z oběhu,“ říká Václav Petr, generální ředitel Lime pro Česko a Maďarsko. „Naším cílem je nabídnout maximálně využitelný nástroj, který doplní mix městské dopravy a poskytne místním i turistům příjemnou a ekologickou alternativu k jízdě autem nebo doplněk k jízdě MHD.“

Každý druhý jezdec je místní, 45 % jezdců jezdí pravidelně

V roce 2020 spustil Lime v Praze systém předplatných – Lime Pass, který jezdcům umožnuje při pravidelných jízdách výrazně ušetřit, protože jim po dobu platnosti Lime Pass odpustí poplatek za odemčení koloběžky a cenu dokáže stlačit až na 2,40 korun za minutu. V roce 2023 toto předplatné využívala už téměř polovina jezdců.

„Jezdec, který jezdí pravidelně, je pro město nejpřínosnější a naplno využívá potenciál prospěšnosti bikesharingu. Omezuje emise, nezabírá prostor v dopravních špičkách a v neposlední řadě má ‚natrénovaná‘ pravidla bezpečné jízdy,“ říká Václav Petr. „Lime Pass si pořizují hlavně místní, kteří tak zejména elektrokoloběžky zbavují stigmatu turistické hračky. Ano, řada Čechů i cizinců stále jezdí jen příležitostně, pro radost. Ale využití a přínos elektrické dopravy je mnohem širší.“

Platformy spojily síly s TSK, společně řeší bezproblémové parkování koloběžek i kol

Lime s koly i koloběžkami výrazně „šlape“ také do bezproblémového parkování. V loňském roce zintenzivnil spolupráci s městskými částmi a ostatními bikesharingovými platformami – výsledkem byly stovky nových parkovacích míst pro stroje všech platforem. Nyní probíhá jednání s TSK, jehož výsledkem má být sjednocení parkovacích míst pod jednoho správce – TSK – a zjednodušení pravidel pro parkování, aby jezdci mohli vždy snadno zaparkovat správně.

„Některé městské části mají již několik let vybudovaný systém – například Praha 3 a Praha 7. Jiné městské části systém teprve budují a jeho nastavení tak trvá déle, i když zájem o bikesharing tu je. Městským částem totiž pomáhá řešit problémy městské dopravy – například v místech, kde nelze dobře parkovat autem, jako je Letná, Staré Město nebo Malá Strana, případně vytížené dopravní uzly jako I. P. Pavlova, Strossmayerovo náměstí nebo Karlovo náměstí,“ vysvětluje Václav Petr.

Situaci se nicméně daří řešit i v městských částech, kde systém teprve vzniká. Oblíbenou destinací jezdců na kolech a koloběžkách je městská část Praha 2. Ta loni ve spolupráci s bikesharingovmi platformami vytvořila okolo 100 parkovacích bodů a další přibývají. Díky tomu mohou platformy účinněji motivovat jezdce, aby parkovali na těch správných místech, a být tak přínosem pro ekosystém městské dopravy díky dobré praxi v nastavení systému parkování.

Z odborných studií vyplývá, že ideální vzdálenost mezi parkovacími místy je 100-150 metrů. Je tak možné zajistit, aby velmi exponovaná parkovací místa, kde bývá často naplněna maximální kapacita kol a koloběžek všech pražských bikesharingů, neznemožňovala jezdcům zaparkovat v docházkové vzdálenosti od jejich cíle.

„Letos by měla být uzavřena smlouva, která stanoví jednotná pravidla pro všechny platformy, což vnímáme jako nejlepší řešení. Jezdci neparkují úmyslně špatně, vědí, že jim za to od bikesharingu hrozí pokuta – těch jsme jen v červnu rozdali přes 500. Často jim ale není jasné, kde zaparkovat,“ říká Václav Petr. „S jednotným systémem budou vědět, že jakmile si půjčí kolo nebo koloběžku, mohou zaparkovat jen na určených parkovacích místech nebo v zónách, kde parkování nevadí – vždy však pouze dovoleným způsobem, který prokážou vyfocením. Jsme připraveni se finančně podílet i na budování nové infrastruktury, zejména parkovacích místech a pruzích, a to proporčně vůči ostatním bikesharingům, carsharingům a automobilové dopravě. Vzorem jsou nám velká evropská města jako Londýn, Řím nebo Berlín, kde místní vnímají bikesharing jako přínos pro své město – ať už jdou po chodníku nebo sedí za volantem. Uvědomují si, že každý jezdec, který nesedí za volantem, snižuje dopravní zatížení.“

V letošním roce chce Lime podpořit trend rostoucího využívání koloběžek a elektrokol, aby byl každý ze strojů městu co nejprospěšnější. K tomu má přispět i budování infrastruktury – jak pro parkování, tak pro samotnou jízdu. Zhušťováním sítě parkovacích míst tak, aby byla místa maximálně 100-150 metrů od sebe, a jejich zviditelňováním chce Lime zajistit, aby jezdci vždy měli dobře přístupnou možnost zaparkovat správně.

„Většímu rozšíření mikromobility pomůže vytvoření vhodných podmínek ze strany města. V budoucnu bychom například rádi nabídli jezdcům možnost podpory elektrokol díky spolupráci s Lítačkou, tak jako to nyní nabízejí bikesharingové platformy s klasickými koly, čímž se zvýší podíl jízd na našich elektrokolech,“ říká Václav Petr. „Zároveň k většímu využívání bikesharingu pomůže i vznik nových cyklopruhů, a to nejlépe oddělených, aby byla jezdcům zajištěna větší bezpečnost zejména v centru města, kde mohou přetížené automobilové dopravě ulevit nejvíce. A na zlepšení dopravní infrastruktury se chceme podílet – máme bohatá data o tom, které trasy jsou nejvytíženější a kde budou mít cyklopruhy největší efekt.“

TZ Lime