DPP hledá zhotovitele trolejbusové trati na Malvazinky

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dnes vypsal veřejnou zakázku na zhotovitele elektrifikace autobusové linky č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky a vybudování až 37 venkovních dobíjecích stání pro trolejbusy v garáži Řepy. Předpokládaný objem veřejné zakázky činí 170 milionů korun bez DPH. DPP předpokládá samotné zahájení výstavby ještě v letošním roce v koordinaci s dalšími projekty, které v oblasti připravují jiné subjekty. Uvedení do provozu pak očekává v roce 2025, autobusová linka č. 137 se pak změní na trolejbusovou pod č. 52.

Tato investiční akce představuje vybudování nabíjecí a napájecí infrastruktury pro provoz bateriových trolejbusů v úseku Na Knížecí – U Waltrovky. Vybrané spoje linky č. 137 v současnosti zajíždí do Jinonic a na Malou Ohradu, elektrifikován nicméně bude s ohledem na intenzitu provozu pouze kopcovitý úsek Na Knížecí – U Waltrovky. Vozidla zde zdolávají dlouhé a táhlé stoupání ze Smíchova směrem na Malvazinky s průměrným sklonem až 7 %. I zbytek trasy k Waltrovce má profil s významným stoupáním, resp. klesáním. Z tohoto důvodu bude podíl úseku s trolejovým vedením činit zhruba 80 %. Tato investiční akce je součástí projektu elektrifikace autobusových linek v levobřežní části Prahy, kromě č. 137 také linek č. 131, 176 a 191, které jsou rovněž v pokročilé fázi projekční přípravy.

V rámci výstavby této trolejbusové tratě vznikne zhruba 4 440 metrů jednostopého trolejového vedení, které bude mezi zastávkami Santoška a U Waltrovky. Bude nutné osadit 104 trakčních stožárů, přičemž platí stejné pravidlo jako u předchozích elektrifikačních staveb. To znamená, že nevznikne les nových stožárů jen pro trolejbusy, ale DPP v maximální možné míře využije kombinované stožáry, které budou sloužit jak pro trakční vedení, tak i pro pouliční osvětlení. Kromě toho bude nutné položit přibližně dva kilometry kabelových tras a vybudovat zcela novou měnírnu v Peroutkově ulici, která bude napájet trolejové vedení v úseku Santoška – U Waltrovky.

Výstavbu trolejbusové tratě Na Knížecí – U Waltrovky DPP důsledně koordinuje s hl. m. Prahou a investiční akcí Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) „Humanizace Peroutkovy ulice“. „Pokud nenastanou žádné zásadní komplikace, ať už v průběhu veřejné zakázky na zhotovitele, nebo v paralelním projektu TSK v Peroutkově ulici, předpokládáme zahájení výstavby infrastruktury na podzim letošního roku a bateriové trolejbusy by se na lince mohly objevit koncem roku 2025,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Na linku bude DPP nasazovat bateriové trolejbusy standardní délky, tj. 12 metrů. Na dodavatele až 70 vozidel tohoto typu vypsal DPP v říjnu loňského roku veřejnou zakázku a nyní se připravuje podpis smlouvy s vítězem, na základě rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který dal za pravdu argumentům DPP.

Součástí investiční akce elektrifikace autobusové linky č. 137 je také vybudování sedmi nabíjecích stání v nynějším autobusovém terminálu Na Knížecí, které budou určeny jak pro linku č. 137 (trolejbusovou č. 52) a do budoucna také pro č. 191 (č. 56). Nabíjecí stání v terminálu Na Knížecí budou díky využití synergických efektů a kapacity tramvajové sítě napájena z tramvajové měnírny Radlice.

DPP kromě toho v rámci této veřejné zakázky zřídí až 37 venkovních nabíjecích stání v garáži Řepy, která navážou na infrastrukturu vybudovanou v rámci projektu elektrifikace autobusové linky č. 119 (nyní trolejbusová č. 59). Nová stání budou určena především pro odstavování bateriových trolejbusů standardní délky 12 metrů, které by měly být postupně nasazeny na elektrifikovaných linkách č. 137, 131 a 176.

„Vzhledem k tomu, že projekt elektrifikace linky č. 137 budeme realizovat v úzké koordinaci s akcí TSK ‚Humanizace Peroutkovy ulice‘, tak se obyvatelé i cestující na lince č. 137 dočkají nejen moderních, ekologických a tišších bateriových trolejbusů, ale také zcela nového a kvalitnějšího veřejného prostoru,“ uzavírá Jan Šurovský.

Elektrifikace autobusové linky č. 137 společně s dalšími třemi v levobřežní části Prahy byla schválena Radou hl. m. Prahy v červnu 2020. Následně byla schválena i představenstvem DPP. Akce je plně v souladu se schválenou Koncepcí využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy DPP a také Klimatickým plánem hl. m. Prahy. Snahou DPP bude na výstavbu třetí pražské trolejbusové tratě získat finanční podporu z dotací Evropské unie z Národního plánu obnovy.

TZ DPP