V Ostravě zdvojnásobují úklid vozidel MHD

Dopravní podnik Ostrava (DPO) uzavřel nové smlouvy pro úklid interiéru všech vozidel a zavedl rozšířené služby čištění MHD. Například u tramvají je nově od května měsíčně zdvojnásoben počet tzv. kompletních úklidů. Nově probíhá každých 10 dní, stejně jako u autobusů a trolejbusů. Vozidla DPO jsou pod kontrolou manažerů čistoty, zaměstnanců DPO, kteří denně dohlížejí jak na běžný, tak i na vyšší stupeň úklidu vozidla.

Zvýšená četnost mytí interiéru vozidel, rozšíření počtu tramvajových smyček, kde se provádí úklid tramvají v provozu ze tří na pět (Vřesinská, Hlavní nádraží, Hranečník, nově Dubina a Hlučínská), čištění parními čističi u nepřístupných míst nebo používání ekologických přípravků pro úklid. To jsou další novinky, které DPO zavádí.  

„Čistota vozidel je pro nás stejně důležitá jako bezpečnost. Čistotu karoserií vozidel v DPO zajišťuje pět moderních mycích linek, o interiéry pečují dvě externí firmy. Vozidla čistíme v několika stupních. Denně probíhá běžný úklid, tj. vymetení, vysbírání odpadků na konečné nebo při odstavení vozidla. Denně nebo dle potřeby jsou u všech vozidel čištěna madla a další dotykové plochy. Nově jsme zvýšili u tramvají četnost kompletního úklidu vozidla „od stropu až k podlaze“. Při jednání s dodavateli nám záleželo i na možnosti objednání hloubkového čištění podlah nebo dezinfekce vozu při mimořádných situacích. Důležitá pro nás byla i možnost digitalizace jednotlivých procesů úklidu,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO.

„Věříme, že zintenzivnění úklidu vozidel MHD cestující ocení. DPO zajišťuje úklid téměř 570 vozidel a více než 200 nástupišť tramvajových zastávek včetně přístřešků, laviček, proskleného zábradlí a odpadkových košů. Udržování čistoty MHD vnímáme jako veřejný zájem všech Ostravanů,“ dodává Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu.

Nabídková cena za soutěženou zakázku je přes 116 milionů korun na období čtyř let. Výsledná cena za úklidové služby se ale bude odvíjet od množství poptaných prací.

„Získání zakázky na čištění tramvajových a trolejbusových vozů DPO vnímáme jako prestižní projekt, který pro nás představuje velkou výzvu i zodpovědnost. Jsme si jisti, že tuto zakázku zvládneme splnit na nejvyšší úrovni, a přispět tak k čistému a příjemnému cestování pro všechny Ostravany,“ vyjádřil se Michal Pifka, obchodní ředitel TSC Group. „Při běžném úklidu používáme výhradně certifikované ekologické čisticí prostředky, které nezatěžují životní prostředí a jsou šetrné k lidskému zdraví. Díky tomuto důkladnému přístupu si cestující DPO mohou užívat komfortní a čisté cestování,“ dodal.„Zakázku na čištění autobusů považujeme za významný projekt, který je pro nás nejen důležitou výzvou, ale i velkou odpovědností. Jsme přesvědčeni, že díky zkušenostem a důkladnému přístupu dokážeme splnit a dostát našim závazkům. Našim cílem je přispět k čistému a příjemnému prostředí pro cestující a veřejnost“, uvedl obchodní ředitel Ivan Kohut ze společnosti  ZENOVA services s.r.o. „Naše společnost má dlouholeté zkušenosti v oblasti úklidových služeb a čištění dopravních prostředků. V současnosti realizujeme několik obdobných zakázek, což dokládá naši schopnost obstát a dodávat služby v požadované kvalitě. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni a důsledně se řídí zavedenými standardy, aby zajistili, že každý úkol bude proveden precizně a efektivně,“ doplnil manažer kvality a kontroly ZENOVA services s.r.o. Petr Hotovec.

TZ DPO