Salcburk plánuje městskou železnici, s přesahem na příměsto

Stadtbahn v Salcburku, známý jako projekt S-Link, se stává realitou a slibuje zásadní vylepšení městské dopravy. Spolkové ministerstvo dopravy povolilo výstavbu 15 km dlouhé trati, která prodlouží stávající Lokalbahn až na předměstí Hallein. Celková investice se odhaduje na 1,98 až 2,84 miliardy eur, přičemž spolková vláda pokryje polovinu nákladů.

Realizace Stadtbahnu v Salcburku se blíží a přináší s sebou mnoho změn a vylepšení pro městskou dopravu. Spolkové ministerstvo dopravy a životního prostředí povolilo výstavbu 15 km dlouhé trati, která povede z hlavního nádraží v Salcburku směrem na jih do předměstí Hallein. Tento projekt, nazvaný S-Link, tvoří prodloužení stávající salcburské lokální dráhy a je rozdělen do čtyř fází.

foto: https://www.s-link.at/pressefotos/

První etapa, jejíž realizace byla schválena městskou radou v prosinci 2020, zahrnuje 1 km dlouhé dvoukolejné podzemní prodloužení Lokalbahn od hlavního nádraží na Mirabellplatz. Přípravné práce by měly začít ještě letos, hlavní výstavba je plánována na začátek roku 2025 s dokončením v roce 2028. Služby bude poskytovat Salzburger Linien Verkehrsbetriebe GmbH (SLV).

Druhá fáze projektu propojí Mirabellplatz s Akademiestrasse, třetí etapa prodlouží linku na Salzburg Süd a čtvrtá etapa do Anif a Hallein. Celý projekt má jít do finiše kolem roku 2034 s předpokládanými náklady mezi 1,98 až 2,84 miliardy eur. Spolková vláda se zavázala uhradit polovinu celkové částky. V delším horizontu by mohl být S-Link napojen na městskou síť S-Bahn.

Současně s projektem S-Link probíhá rozsáhlá modernizace infrastruktury Salzburger Lokalbahn. Společnost investuje více než 200 milionů eur do nových vlakových souprav, přestavby stanic a častějších spojů. Hlavní trať z hranic Salcburku do Lamprechtshausenu bude modernizována a připravena na S-Link. Modernizace zahrnuje obnovu deseti kilometrů trati, rekonstrukci stanic Oberndorf a Bürmoos a další dvoukolejné prodloužení trati mezi Schlachthofem a Antheringem.

Konec životnosti

Modernizace trati je zásadní pro zlepšení kvality veřejné dopravy. „Obnovu tratě Salzburger Lokalbahn a související infrastruktury nelze obejít. Stanice, koleje, návěstidla, napájení, vozidla, dílny atd. jsou na konci své ekonomické a technické životnosti,“ uvádí Philipp Weis, vedoucí odboru veřejné dopravy a dopravního plánování spolkové země Salcbursko. V plánech je zahrnuto strategické propojení v rámci projektů jako jsou S-Link, Messebahn a Eggelsberg. Cílem je kromě jiného přesun dopravy z přetížené silnice B156 na železnici.

„Společnost Salzburg Linien chce své cestující dopravit do jejich cílů bezpečně, včas a udržitelně. Proto neexistuje žádná alternativa k připravované modernizaci. Výsledkem je ještě atraktivnější veřejná doprava ve prospěch našich cestujících,“ zdůrazňuje generální ředitel SLV Reinhard Gassner. Rozsáhlé stavební práce během probíhajícího provozu nelze provádět bez omezení kvůli převážně jednokolejné trase. Cestující i obyvatelé v dotčených úsecích budou o nezbytných provozních opatřeních předem informováni.

úvodní foto: https://www.s-link.at/pressefotos/

Marie Texlerová

redaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala VŠCHT v Praze, ale její vášní je psaní. Ráda cestuje veřejnou dopravou a sleduje nové trendy. V budoucnu ji láká vydat vlastní knihu.