Město Milovice opět přispěje na žákovské jízdné

Zastupitelstvo města Milovice se v loňském roce usneslo na tom, že bude proplácet žákovské jízdné a vzhledem k zájmu ze strany veřejnosti, se letos rozhodlo na to navázat a opět v rozpočtu na rok 2024 schválilo finance na proplacení žákovského jízdného. Tímto krokem chce opět zajistit úsporu finančních prostředků rodičům žáků, kteří mají trvalé bydliště v Milovicích. Záměrem je rovněž podpořit žáky základních škol ve využívání hromadné dopravy v Milovicích a také snížit počet osobních automobilů v ranní a odpolední špičce hlavně před školami.

„Vedení města vychází opět vstříc občanům Milovic. Jelikož byl v končícím školním roce o proplacení žákovského jízdného poměrně velký zájem (více než 100 žáků), rozhodli jsme tento záměr realizovat také letos, kdy dle dotazů očekáváme ještě větší zájem,“ konstatuje Milan Pour, starosta města Milovice.

TZ IDSK