Do MHD se cestující vrací, hlásí Sdružení dopravních podniků

Stále více lidí ke svým cestám využívá městskou hromadnou dopravu. Vyplývá to z dat Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR), do kterého patří 22 nejvýznamnějších provozovatelů MHD v České republice. Podle čerstvě vydané Statistické ročenky SDP ČR za rok 2023 přepravily dopravní podniky vloni téměř 1,9 miliardy cestujících, což představuje nárůst oproti roku 2022, kdy bylo přepraveno 1,77 miliardy cestujících.

Ze statistické ročenky dále vyplývá, že se zvýšily také dopravní výkony. V roce 2023 najela vozidla MHD celkem 323 milionů vozových kilometrů, zatímco v roce 2022 to bylo 321 milionů vozových kilometrů. Tento pozitivní trend naznačuje, že po obtížném období způsobeném pandemií COVID-19 se lidé opět více spoléhají na veřejnou dopravu. Rozšiřuje se také síť linek MHD, přibývá nových tramvajových nebo trolejbusových tratí.

„Jsme velmi rádi, že se cestující vrací do městské hromadné dopravy. Nárůst počtu přepravených cestujících i dopravních výkonů je pro nás povzbuzením a důkazem, že opatření přijatá na podporu veřejné dopravy jsou účinná. Naše členské dopravní podniky pokračují v modernizaci vozového parku a zlepšování služeb pro cestující, aby byla MHD stále atraktivnější alternativou k individuální automobilové dopravě,“ říká předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Statistická ročenka SDP ČR poskytuje podrobný přehled o vývoji městské hromadné dopravy v České republice a je cenným zdrojem informací pro dopravní odborníky, veřejné činitele i širokou veřejnost. Data ukazují nejen na růst počtu cestujících, ale také na zlepšení kvality a dostupnosti služeb MHD.

„Cílem SDP ČR je nadále podporovat rozvoj městské hromadné dopravy jako klíčového prvku udržitelné mobility. Věříme, že i nadále budeme svědky pozitivních trendů a že MHD bude hrát stále důležitější roli v našich městech,“ dodává Tomáš Pelikán.

TZ SDP ČR